Achmea IM scherpt klimaatdoelstellingen verder aan

23 december 2022

Achmea IM heeft de ambitie voorop te lopen als het gaat om de ontwikkeling en implementatie van klimaatbeleid, zowel voor de Achmea IM beleggingsfondsen en intern beheerde klantmandaten, als via het MVB-beleid van onze fiduciaire klanten. In ons Klimaatactieplan leggen we graag uit hoe we dit doen.

Als ondertekenaar van het Klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector committeert Achmea IM zich aan het leveren van een bijdrage aan het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Concreet betekent dit het terugdringen van de wereldwijde CO2-uitstoot tot netto 0 in 2050 (klimaatneutraliteit). Samen met circa 50 banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en hun koepels ondertekende Achmea IM in 2019 dit Klimaatcommmitment.

Directe invloed via onze eigen beleggingsfondsen

Bij het beheer van de Achmea IM beleggingsfondsen hanteren wij een vooruitstrevend MVB-beleid. Het tegengaan van klimaatverandering speelt daarin een belangrijke rol. Zo beleggen wij niet in bedrijven die een significant deel van de omzet genereren uit winning van de meest vervuilende fossiele brandstoffen. In de afgelopen jaren hebben wij de grenzen hierin steeds verder aangescherpt. Inmiddels sluiten wij alle ondernemingen uit die meer dan 5% van hun omzet genereren uit de winning van steenkool, teerzandolie, schalieolie en -gas en Arctische olie en gas.

Vanuit ons engagement- en stembeleid blijven we bij verschillende ondernemingen aandringen op het opstellen van een transitiestrategie, die de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen vermindert en de kansen van de energietransitie benut.

Bovendien is in een aantal van onze beleggingsfondsen opgenomen dat de CO2-voetafdruk van de portefeuille minimaal 30% lager dient te zijn dan die van de generieke marktbenchmark. Met ingang van 2022 hebben wij onze doelstellingen aangescherpt en verder geconcretiseerd. Wij streven naar minimaal 50% reductie van de CO2-voetafdruk in 2030 ten opzichte van 2020 in de liquide beleggingsfondsen. Dit realiseren wij door een gemiddelde CO2-reductie van 7% per jaar.

Onze langetermijndoelstelling is erop gericht om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs uit 2015 te behalen. Dat wil zeggen dat we een actieve bijdrage leveren om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden Celsius en dat we uiterlijk in 2050 een klimaatneutrale portefeuille willen beheren.

Indirecte invloed door middel van advisering over ontwikkeling en implementatie van klimaatbeleid

In onze rol van institutioneel vermogensbeheerder en fiduciair adviseur beheren en adviseren we over meer vermogen dan alleen de gelden die belegd zijn in de Achmea IM beleggingsfondsen. Het gaat daarbij enerzijds om intern beheerde aandelen- en bedrijfsobligatiemandaten (indirecte invloed door beleidsadvies) en anderzijds om mandaten en beleggingen in fondsen van externe managers door onze klanten. In die rol zijn wij uitvoerder of uitbesteder van het mandaat en geven invulling aan het (klimaat-)beleid van de betreffende asset owner. Het Achmea IM MVB-beleid is daarop niet van toepassingen, maar wel het MVB-beleid van de betreffende asset owner.

Net als bij onze eigen beleggingsfondsen adviseren en informeren wij onze institutionele klanten proactief over onze afwegingen en overtuigingen ten aanzien van de ontwikkeling en implementatie van klimaatbeleid. Dit doen we aan de handen van de Achmea IM Climate Roadmap, een stappenplan dat pensioenfondsen helpt bij het formuleren van een volwaardig klimaatbeleid.

Source: Achmea IM
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer