Achmea IM scherpt uitsluiten van landen aan

7 juli 2022

Achmea IM publiceert op haar website:

Bij Achmea Investment Management hanteren we heldere normen als het gaat om de beleggingen in onze beleggingsfondsen. Dit is verankerd in ons Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Hierin staan de keuzes die we maken beschreven en het waarom daarvan. Instrumenten die we inzetten zijn onder andere screenen, uitsluiten, engagement en stemmen, en ESG-integratie. Deze instrumenten passen we toe op onze speerpuntthema’s mensenrechten, arbeidsnormen, natuur & milieu, gezondheid en klimaat. Meer hierover leest u hier.

Wij sluiten landen uit waar op systematische wijze de fundamentele mensenrechten op grove wijze geschonden worden. Hetzelfde geldt voor landen die het non-proliferatie verdrag schenden. Een belangrijk handvat bij het uitvoeren van het instrument uitsluiten van landen is de Sanctiewet 1977. Daarnaast maken we bij het opstellen van de zogenaamde Lijst beleggingen uitgesloten landen en ondernemingen gebruik van de Freedom in the World index, de ITUC Global Rights index en de Corruption Perception Index. Deze indexen geven aan hoe landen presteren op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten en corruptie.

Door de aanscherping van het landenbeleid gaan we in de toekomst meer landen uitsluiten waarbij met name meer aandacht is voor mensenrechten, zoals politieke rechten en burgerlijke vrijheden. Dit sluit aan bij een van onze speerpuntthema’s mensenrechten.

De volgende stap is de evaluatie van de huidige landen-(uitsluitingen)lijst t.o.v. deze aangescherpte richtlijnen en uitsluitingsnormen. Uitgangspunt voor Achmea IM is dat de beleggingen in onze fondsen moeten voldoen aan minimale standaarden (“positief insluiten”). De minimale standaarden die we reeds hanteren voor ondernemingen trekken we met deze evaluatie nu ook scherper door naar landen.

Het invoeren van het aangescherpte beleid in beleggingsportefeuilles van de Achmea IM beleggingsfondsen verwachten we af te ronden in het vierde kwartaal van 2022.

Source: Achmea IM
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer