Achmea Investment Management ziet vermogen onder beheer met 14% groeien in 2016

Achmea Investment Management

8 juni 2017

Vermogensbeheerder Achmea Investment Management zag haar vermogen onder beheer in 2016 groeien van €102 miljard eind 2015 naar €116 miljard eind 2016. Dit betekent een toename van 14%. Het bedrijf stelt dat de groei met name werd veroorzaakt door goede beleggingsresultaten en een toename van het vermogen dat wordt beheerd voor Achmea.

Daarnaast laat het bedrijf weten goede beleggingsresultaten te hebben behaald voor haar klanten: “We realiseerden goede resultaten voor onze klanten. 75% van onze fiduciaire klanten behaalde een outperformance op 1-jaars basis. En maar liefst 90% op 5-jaars basis. Het resultaat kwam uit op €2,1 miljoen. Hierin zijn de investeringen inbegrepen die zijn gedaan in onze nieuwe proposities, zoals het Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds en Centraal Beheer Gemaksbeleggen voor de particuliere markt.”

Jacob de Wit: “We hebben het afgelopen jaar flink geïnvesteerd. Daardoor is de dienstverlening aan onze klanten verder verbeterd. Het is mooi dat we dit ook terugzien in de gestegen klanttevredenheid, met een rapportcijfer 7,5. De komende periode gaan we door met het verbeteren van onze dienstverlening en zetten we in op een verdere groei van het vermogen onder beheer. We bouwen voort op een stevig fundament van €75 miljard, dat wij met name als fiduciair beheerder van pensioenfondsen beleggen voor externe klanten en op de €41 miljard voor Achmea.”

Klik hier voor het jaarrapport van Achmea IM.

Bron: http://institutioneelnieuws.achmeainvestmentmanagement.nl/achmea-investment-management-publiceert-jaarverslag-2016/

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer