Achmea Pensioenservices kiest voor AllVida van IG&H als administratieplatform

28 april 2023

Achmea Pensioenservices publiceert op zijn website:

Na een uitgebreid en zorgvuldig selectieproces hebben wij de keuze gemaakt voor AllVida van IG&H als administratieplatform. We leggen hiermee een stevig fundament voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

Net als voor de meeste andere pensioenuitvoerders was de invoering van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) ook voor Achmea Pensioenservices een logisch moment voor vernieuwing van het administratiesysteem.

Voor ons beoogde doelplatform waren de afgelopen jaren twee systemen in beeld: RAP van InAdmin RiskCo en AllVida van IG&H. Bij de selectie van het platform stond een ‘maakbare’ transitie van onze klanten naar het nieuwe pensioenstelsel centraal. Daarnaast is gekeken naar toekomstvastheid van het platform.

In de afgelopen periode hebben onze experts een uitgebreide analyse en zorgvuldige vergelijking gemaakt op basis van een aantal, met klanten afgestemde, beoordelingscriteria. Om zo tot een goed onderbouwd advies te komen. Een stuurgroep onder leiding van Raad van Bestuur lid Daphne de Kluis, heeft dit advies samen met een 2e lijns Risk opinie en een second opinion van het onafhankelijke adviesbureau Eraneos aangeboden aan de Raad van Bestuur van Achmea. Het besluitvormingsproces is op deze manier ingericht om objectiviteit te waarborgen.

Met AllVida kunnen wij onze klanten de best ‘maakbare’ transitie naar het nieuwe pensioenstelsel bieden. Het platform is verder in de ontwikkeling van de benodigde functionaliteit. Bovendien kan IG&H naast de ontwikkeling van het platform ook een rol spelen in de transitie van onze klanten. We hebben veel vertrouwen in het nieuwe platform en de samenwerking met IG&H. We gaan nu samen met onze klanten de uitdagende transitie naar het nieuwe pensioenstelsel verder vormgeven. Daar ligt onze prioriteit voor de komende jaren.

Achmea

Achmea is een OPF met eind Q4 2022 een belegd vermogen van € 8.205 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 11.978 actieve bijdragers en 6.676 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2022 een rendement van 0%.

Eind Q4 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 139.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: Achmea Pensioenservices
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer