Achmea pensioenservices: Kleine ondernemingspensioenfondsen kunnen door met visitatiecommissie

PMT

21 maart 2018

Achmea pensioenservices publiceert op haar website:

“Het plan om een raad van toezicht voor alle fondsen verplicht te maken, is van de baan. Kleinere ondernemingspensioenfondsen kunnen dus ook verder met een visitatiecommissie. De rollen en taken van het intern toezicht en het verantwoordingsorgaan vragen verdere afstemming. Het is daarom goed om adviezen tussen de organen te delen. Verdere professionalisering is mogelijk binnen de huidige bestuursmodellen. Er zijn ruim 255 voorstellen voor verbetering gegeven. Dat blijkt uit de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Minister Koolmees ziet nu geen aanleiding om de wet te wijzigen, maar gaat wel in gesprek met de sector over de vele verbetervoorstellen. De Tweede Kamer wil actie om meer diversiteit te realiseren.”

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer