Achmea publiceert resultaten over eerste halfjaar 2017

Achmea

21 augustus 2017

Achmea heeft op 17 augustus haar halfjaarcijfers over 2017 gepubliceerd. De verzekeraar rapporteert een forse stijging van het operationeel resultaat. Deze bedraagt namelijk €223 miljoen ten opzichte van Q2 2016. In dat eerste halfjaar was het operationele resultaat €41 miljoen negatief. De vooruitgang is vooral te danken aan het sterke herstel van haar schadeverzekeringsactiviteiten.

Het nettoresultaat van Achmea is toegenomen tot €171 miljoen euro (€26 miljoen negatief in Q2 2016). De overstap van de vijf BPFvs (Betonproductenindustrie, Houthandel, Reiswerk, Tandtechniek, Meubelindustrie) van pensioenuitvoerder Syntrus Achmea naar Centric is hierin opgenomen. Syntrus bouwt namelijk haar dienstverlening ten behoeve van BPFvs af. Ten slotte heeft het algemeen pensioenfonds van Achmea, Centraal Beheer APF, met een instroom van nieuwe klanten bijgedragen aan een €1 miljard toename van het beheerd vermogen bij Achmea Investment Management.

Achmea’s financiële positie is versterkt met een 4%-pt stijging van de Solvency II ratio naar 185%. Verder heeft zij een structurele kostenvermindering gerealiseerd van 8% en een specifieke kostenreductie binnen haar Serviceorganisatie Pensioen & Leven door implementatie van een ‘closed book’ strategie. Qua beleggingsresultaat komt Achmea, met een resultaat à €597 miljoen, uit op een daling van €40 miljoen. Dit is voornamelijk te wijten aan lagere opbrengsten uit vastrentende waarden: na inlossing wordt er herbelegd tegen een lagere rente.

“De resultaten over het eerste halfjaar geven ons het vertrouwen dat we op de goede weg zijn om onze doelstellingen voor de lange termijn te realiseren”, aldus Willem van Duin, voorzitter van de Raad van Bestuur. De heer van Duin ziet vooral in de mobiele en online dienstverlening kansen voor ontwikkeling. “We verwachten daarmee een verdere verhoging van ons resultaat, een verdere stijging van de klanttevredenheid en het behoud van onze gezonde financiële positie te realiseren”.

Bron: Website Achmea, Exelerating

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer