Achmea: Sociale partners namen de eerste belangrijke besluiten over de nieuwe pensioenregeling

28 maart 2024

Achmea publiceert op zijn website:

Vertegenwoordigers van vakbonden en werkgever kozen een contract, de flexibele premieregeling

Ook maakten ze eerste afspraken over onder meer het nabestaanden- en wezenpensioen en de verzekering van de opbouw van pensioen bij arbeidsongeschiktheid. De tekst van het bericht van sociale partners op Achmeanet treffen jullie hieronder aan.

Houd onze berichtgeving in de gaten!

De verwachting is dat sociale partners in het voorjaar verdere besluiten nemen. Daarvan houden we jullie natuurlijk zo goed mogelijk op de hoogte. Veel informatie over de Wet toekomst pensioenen vind je ook op onze speciale pagina op de website.

Bericht op Achmeanet: Belangrijke afspraken voor jouw pensioen

Op 7 maart en 19 maart zaten we als werkgever weer aan tafel met de vakorganisaties over de nieuwe Achmea pensioenregeling. We maakten een paar belangrijke afspraken en daar vertellen we je graag meer over in dit bericht.

Zoals je weet verandert ons pensioenstelsel flink door de nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp). Wij zijn als sociale partners (vakorganisaties en werkgever) al geruime tijd met elkaar in gesprek over hoe we straks overgaan op de nieuwe pensioenregeling en welke keuzes we daarbij maken. Voor de overleggen van 7 en 19 maart lagen twee belangrijke vragen op tafel. Welk type regeling kiezen we en welke premiehoogte spreken we daarbij af?

Flexibele premieregeling (FPR) met risicodelingsreserve

Mooi om te melden is dat we daar al een heel eind uitgekomen zijn met elkaar. Een belangrijke afspraak die we maakten is dat we gezamenlijk kiezen voor een flexibele premieregeling (FPR). We spraken daarbij af dat er een ‘gezamenlijke risicodelingsreserve’ in de regeling komt. Met deze reserve beperk je het risico op eventuele kortingen in de fase van pensioenuitkering. Via de vakorganisaties en ook tijdens de cao-inloopsessies vorig jaar, hoorden we dat een flink aantal collega’s graag zo’n buffer op basis van solidariteit wil.

Keuzevrijheid

Belangrijk kenmerk van de FPR is dat je als deelnemer keuzevrijheid hebt, bijvoorbeeld bij beleggen. We spraken hierover af dat we in de nieuwe pensioenregeling een standaard instellen waarmee je (als je niets kiest) met een grote mate van zekerheid de uitkeringsambitie (zie uitleg bij premiehoogte wat dit is) haalt. Ook beperken we het aantal persoonlijke keuzemogelijkheden om het voor iedereen overzichtelijk te houden en ‘keuzestress’ te voorkomen.

Andere belangrijke afspraken die we maakten

  • Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid is en blijft verzekerd
  • Bij overlijden voor pensioeningangsdatum (tijdens je dienstverband) wordt het nabestaandenpensioen 30% of 35% (dit moeten we nog nader afspreken) van het laatste salaris. Na pensioeningang bedraagt het nabestaandenpensioen straks 70% van het ouderdomspensioen
  • Het wezenpensioen wordt 20% van het laatste salaris

Premiehoogte

Ook als het gaat over de premiehoogte hebben we stappen gezet. We spraken af dat de premie voor het ouderdomspensioen 30% wordt, maar we hebben nog niet precies afgesproken welk percentage van de premie straks de werkgever betaalt en jij als medewerker bijdraagt. Met deze fiscaal maximale premie is het doel dat de uitkeringsambitie uit de huidige pensioenregeling gehandhaafd blijft. De precieze verdeling van de premie bespreken we in de nieuwe cao-onderhandelingen die in het voorjaar van 2025 starten. Dat is dan nog ruim op tijd omdat de nieuwe pensioenregeling, volgens de huidige planning, in gaat op 1 januari 2027.

Transitieplan opstellen

Met deze afspraken op hoofdlijnen kunnen we nu samen het Transitieplan opstellen. Hierin schrijven we op hoe we overgaan op de nieuwe pensioenregeling, de keuzes die we maken plus onderbouwing daarvan. Dit plan moet uiterlijk 1 januari 2025 binnen zijn bij De Nederlandsche Bank. Dat is nog een forse klus. Het concept leggen we aan jullie voor ter stemming. De vakbonden leggen het tegelijkertijd voor aan hun (gepensioneerde) leden.

Hoe ziet het proces de komende maanden eruit?

Vakbonden en Achmea zijn tevreden met de besluiten die het afgelopen kwartaal zijn genomen. Dit zijn belangrijke stappen. Wij gaan nu door met de verdere uitwerking van de nieuwe Pensioenregeling, in samenwerking met Pensioenfonds Achmea. De komende periode blijven we jullie gezamenlijk informeren over de inhoud van de nieuwe pensioenregeling. En, zoals je net al las, in het laatste kwartaal van dit jaar leggen we het concept-transitieplan aan jullie voor.

Achmea

Achmea is een OPF met eind Q4 2023 een belegd vermogen van € 8.967 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 11.969 actieve bijdragers en 7.209 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2023 een rendement van 11%.

Eind Q4 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 137.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: Achmea
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer