Achmea verwacht snelle verbetering voor pensioenbeheerder Syntrus

pensioenfondsen

23 augustus 2017

Achmea verwacht een versnelde verbetering van de resultaten voor haar pensioenbeheerder Syntrus Achmea. Dit maakt de verzekeraar in haar presentatie over de halfjaarcijfers van 2017 bekend. De verwachte verbetering van de pensioenbeheerder is onderdeel van Achmea’s breder beleid van kostenreductie.

Oudedagsvoorzieningen

In 2016 is door Achmea de strategische keuze gemaakt om de administratieve dienstverlening voor BPFen af te bouwen. Pensioenbeheerder Syntrus kampt namelijk sinds 2008 met negatieve resultaten. Syntrus zal zich in de toekomst richten op het pensioenbeheer voor het APF van Achmea, Centraal beheer APF, en het beheer voor OPFen, niet-verplichte BPFen en beroepspensioenfondsen.

Pensioenbeheerder Syntrus is onderdeel van Achmea’s ‘Oudedagsvoorzieningen’ divisie. Het operationele resultaat van deze divisie is in het eerste halfjaar van 2017 licht verbeterd, mede door de instroom van klanten bij Centraal Beheer APF. Bedrijfskosten (102 miljoen) zijn met 22% gedaald door de lagere opstart- en investeringskosten gerelateerd aan het APF: in 2016 waren deze nog hoog, aangezien dit het oprichtingsjaar was van het APF.

De instroom van nieuwe klanten betekende ook dat het beheerd vermogen steeg onder vermogensbeheerder Achmea Investment Management. Zij valt ook onder Oudedagsvoorzieningen. Met de toename van het aantal klanten steeg het onder haar beheerd vermogen met 1 miljard naar 117 miljard.

Achmea Bank is ook een onderdeel van Oudedagsvoorzieningen. Haar bancaire activiteiten droegen 13 miljoen bij aan het resultaat van de divisie.

Pensioen & Leven

Bij oprichting van Centraal Beheer APF is er gekozen om geen pensioenverzekeringsproducten aan te bieden. Deze producten werden voorheen verzorgd door de divisie ‘Pensioen & Leven’. Deze divisie hanteert tegenwoordig echter een ‘closed book’ strategie: er worden geen nieuwe pensioenverzekeringscontracten afgesloten en bestaande contracten worden niet verlengd. Deze strategie levert een scherpe kostendaling op voor de divisie door lagere verkoop- en productkosten.

Voortzetting kostenreductie

Achmea is voornemens haar beleid van kostenreductie door te zetten. Tot 2020 zal een groot deel van de reductie plaatsvinden in de vorm van vermindering van arbeidsplaatsen en kantoorlocaties.  In 2020 zullen bedrijfskosten gedaald zijn met circa 200 miljoen door vermindering van FTE met 2.000. In 2017 zijn het aantal arbeidsplaatsen al verminderd met 4% tot 14.630 FTE. De reductie van acht naar vijf kantoorlocaties is intussen in gang gezet.

Bron: presentatie halfjaarcijfers 2017, persbericht halfjaarcijfers 2017

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer