Acquisitie van 50% belang in Saur Group door DIF & PGGM

29 december 2022

DIF Capital Partners en PGGM Infrastructure Fund zijn in exclusieve onderhandeling om een 50% belang te verwerven in Frans waterbedrijf Saur Group. De intentie is om substantiële investeringen te doen in Saur dat een sleutelrol speelt in de wereldwijde watertransitie.

Een consortium van DIF Capital Partners, via haar DIF VII fonds, en PGGM Infrastructure Fund is in exclusieve onderhandeling voor de acquisitie van 50% van de aandelen in Sucre Acquisition Company SARL, het holdingbedrijf van Saur Group (Saur). De verkoper is EQT dat na de overdracht nog een belang van 50 procent overhoudt in het bedrijf.

DIF en PGGM zijn beide voornemens een belang van 25 procent in Saur te verwerven. PGGM doet deze belegging ten behoeve van participanten in haar Infrastructure Fund, waaronder Pensioenfonds Zorg en Welzijn, dat pensioen realiseert voor drie miljoen deelnemers. In de fondsen van het wereldwijd opererende DIF participeren enkele tientallen internationale pensioenfondsen en verzekeraars.

Saur is een vooraanstaande mondiale speler in waterdienstverlening aan lokale overheden en industriële bedrijven. Het bedrijf heeft de ambitie ervoor zorg te dragen dat water wereldwijd in gelijke mate toegankelijk is voor iedereen. Deze ambitie wordt volledig onderschreven door de toekomstige aandeelhouders DIF en PGGM. Met toenemende tekorten aan schoon water in verschillende delen van de wereld, is de beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid een steeds grotere uitdaging. Saur ziet water niet als een onuitputtelijke bron, maar een bron die toe is aan een herwaardering in termen van milieu, maar ook in sociale, economische en technologische zin. Saur ontwikkelt innovatieve oplossingen zoals waterbesparing, het beschermen van waterkwaliteit en het tegengaan van onnodige waterlozingen.

Saur is actief in twintig landen, met sterke marktposities gesteund door lange termijncontracten in Frankrijk, Spanje, Portugal en het Midden-Oosten. Het bedrijf heeft een jaaromzet van 1,7 miljard euro (2021), twaalfduizend medewerkers en zestig actieve patenten op water-gerelateerde innovaties. Saur werkt samen met 9.500 gemeenten en industriële afnemers. Het beheert 4.100 installaties, een kwart miljoen kilometer waterleiding en bedient 20 miljoen inwoners met 700 miljard liter water per jaar.

EQT Infrastructure, DIF en PGGM kondigen aan te willen investeren in de lange termijnontwikkeling van Saur en hiervoor de noodzakelijke middelen en expertise ter beschikking te stellen. Saur continueert zijn strategische 2030-agenda, die gericht is op het versterken van zijn belangrijkste waterinfrastructuur activiteiten in Frankrijk en het Iberisch schiereiland, terwijl organische en niet-organische geografische uitbreiding wordt versneld waarbij de Industrial Water-divisie verder wordt ontwikkeld.

Voor PGGM Infrastructure Fund past deze acquisitie in de ambitie van PGGM om het kapitaal van Pensioenfonds Zorg en Welzijn zo te beleggen dat goede en stabiele financiële rendementen worden gecombineerd met positieve maatschappelijke opbrengsten ten behoeve van leefbaarheid. Eind oktober 2022 had PGGM 44,9 miljard euro belegd in Sustainable Development Investments, waarvan 1,52 miljard euro in water-gerelateerde beleggingen (SDG 6), in verschillende delen van de wereld.

Rendement op een verantwoorde wijze leveren is een van de doelen van DIF’s investerings- en vermogensbeheerstrategie en de voorziene investering in Saur past precies in deze benadering. DIF heeft al een sterke positie op het gebied van investeringen in water en energietransitie als onderdeel van de meer dan EUR 15 miljard beheerd vermogen in infrastructuurbedrijven en -projecten wereldwijd.

Patrick Bléthon, Executive Chairman of Saur Group: ,,EQT is en blijft onze partner in de ontwikkeling en uitvoering van de transformatie van Saur Group en de strategie voor versnelde groei. We verwelkomen PGGM en DIF Capital Partners naast EQT, waarmee een belangrijke mogelijkheid voor Saur wordt geschapen om zichzelf sneller en sterker te ontwikkelen.’’

Dennis van Alphen, hoofd Infrastructuurbeleggingen bij PGGM: ,,In de context van vandaag is het van steeds groter belang dat pensioenkapitaal niet alleen financieel rendement oplevert, maar ook een actieve bijdrage levert aan de oplossing voor maatschappelijke uitdagingen. Deze voorgenomen investering in Saur past naadloos in deze beleggingsstrategie. We zien uit naar de samenwerking met onze partner DIF en met EQT.”

Gijs Voskuyl, partner bij DIF en verantwoordelijk voor de DIF VII investeringen: ,,DIF is zeer verheugd om samen met PGGM en EQT deze transactie en krachtige samenwerking aan te gaan. Saur heeft een aanzienlijke op concessies gebaseerde marktpositie in de watersector in Frankrijk en het Iberisch schiereiland en heeft een sterk groeipotentieel, vooral op het gebied van industrieel water. DIF heeft een sterk geloof in het management van Saur en ziet ernaar uit om het bedrijf gezamenlijk verder uit te bouwen tot een duurzame leider in de sector.”

De transactie is onderhevig aan gebruikelijke voorwaarden en goedkeuringen en wordt naar verwachting afgerond in het tweede kwartaal van 2023.

PGGM en DIF Capital Partners zijn geadviseerd door UBS.

Source: PGGM
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer