ACTIAM past de SFDR-classificatie van een aantal van haar fondsen aan

29 november 2022

ACTIAM verandert de SFDR-classificatie van een aantal fondsen van 9 naar 8. Daarmee sluit het aan bij de SFDR-interpretatie van de meeste beleggers. Tegelijkertijd roept ACTIAM beleggers op zich niet blind te staren op deze classificatie, maar zich te richten op real world impact. SFDR heeft toegevoegde waarde, maar zegt niets over de mate waarin een portefeuille leidt tot een duurzamere wereld. ACTIAM richt zich juist sterk op de transitie naar een duurzame wereld via haar beleggingsstrategieën.

Dat betekent dat we een aantal bedrijven dat nog een ontwikkeling te maken heeft en tegelijk aantoonbaar in transitie is, niet uitsluiten van belegging.

Een nadere toelichting op de aanpassingen in fondsdocumentatie volgt donderdag 1 december 2022 via ACTIAM.com. Het betreft de volgende beleggingsfondsen:

  • ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa
  • ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika
  • ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific
  • ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen
  • ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld
  • ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds
  • ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa
  • ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief
  • ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal
  • ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief
Source: Actiam
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer