ACTIAM stemt vóór duurzame resolutie Follow This

10 februari 2017

ACTIAM, naar eigen zeggen dé verantwoorde fonds- en vermogensbeheerder met een beheerd vermogen van 55,9 miljard euro, stemt vóór de duurzame resolutie van Follow This. Follow This is een beweging van groene aandeelhouders Shell, die Shell steunt om de leiding te nemen in de energietransitie. De resolutie heeft als doel om de uitstoot van broeikasgassen dusdanig te verminderen, dat zij voldoen aan de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs.

De resolutie roept zowel op om doelen te stellen voor de emissies van de eigen activiteiten, als ook om verantwoordelijkheid te nemen voor de broeikasgassen die vrijkomen bij de verbranding van hun raffinageproducten en aardgas. Op deze manier willen aandeelhouders de transitie naar een schone, betaalbare en zekere energievoorziening versnellen. Mark van Baal, oprichter van Follow This: “We zijn blij dat ACTIAM als eerste grote belegger Shell publiekelijk steunt om de leiding te nemen in de energietransitie”

ACTIAM werkt als vermogensbeheerder actief aan het verder omlaag brengen van de CO2-voerafdruk van haar beleggingen. Tegelijkertijd gebruikt ACTIAM haar stemrecht als aandeelhouder om bedrijven aan te sporen om duurzamer te werk te gaan. Dennis van der Putten, hoofd verantwoord beleggen bij ACTIAM: “Net als Follow This spreken we de hoop uit dat een innovatief bedrijf als Shell de transitie naar duurzame energie serieus neemt en klimaatverandering ambitieus aanpakt. Met als doel de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius te beperken. Daarom stemmen wij vóór de resolutie op de komende aandeelhoudersvergadering van Shell.”

Tot slot zal op 23 mei de aandeelhoudersvergadering van Shell plaatsvinden waarin de resolutie in stemming wordt gebracht. Als een meerderheid van stemmen de resolutie steunt, is Shell verplicht om de resolutie ten uitvoer te brengen.

Bron: https://www.actiam.nl/nl/actueel/nieuws/2017/actiam-steunt-duurzame-resolutie-follow-this

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer