Actuarieel Genootschap doet onderzoek naar flexibilisering AOW

stress test

4 september 2017

Het Actuarieel Genootschap (AG) heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en aandachtspunten van een eventuele flexibilisering AOW-leeftijd. Dat heeft de beroepsvereniging op haar website gepubliceerd. De flexibilisering is bekeken vanuit het oogpunt van de actuariële neutraliteit: politieke kwesties zoals ‘herverdeling’ werden niet bekeken tijdens dit onderzoek.

‘Zware beroepen’
Een van de hoofdpunten die uit dit onderzoek is gekomen, is dat mensen met zogenaamde ‘zware beroepen’ bij flexibilisering meer benadeeld kunnen worden dan anderen. Bij actuariële neutraliteit als uitgangspunt moet namelijk een sterkere verlaging worden toegepast voor deze groep, vergeleken met andere groepen. Toepassing van een lager kortingspercentage gaat namelijk in tegen de actuariële neutraliteit.

Gemeenschappelijke flexibiliseringspercentage
Tevens voorziet het AG kansen en problemen bij de toepassing van één gemeenschappelijk flexibiliseringspercentage. Hoewel een gemeenschappelijk percentage voordelen heeft in relatie tot transparantie en eenvoud, bestaat de kans dat calculerend gedrag zich zal voordoen. Een flexibiliseringspercentage dat onderscheid maakt op grond van bepaalde persoonskenmerken zou dit kunnen voorkomen, maar zou mogelijk stuiten op discriminatiebezwaren.

Het AG ziet ook risico’s bij de verschillen tussen de flexibiliseringspercentages van AOW en de 2e pijler pensioenen. Deze verschillen kunnen calculerend gedrag in de hand werken, omdat mensen zullen kiezen voor het percentage wat het meest gunstig is.

Vervroeging AOW
Het inkomen moet bij vervroeging van de AOW boven een bepaald bestaansminimum blijven. Bij vervroeging voorziet het AG dat het inkomen onder dit minimum komt te vallen. Dit betekent dat er een 2e of 3e pijler pensioen moet bestaan om dit tekort op te vangen. Wanneer echter een vereiste voor voldoende 2e of 3e pijler pensioen bestaat, zal flexibilisering weinig toevoegen. De AG stelt voor om vervroeging of uitstelling van de 2e pijler als wettelijk recht op te nemen in de Pensioenwet.

Bron: Bevindingen AG onderzoek flexibele AOW, 29 augustus 2017

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer