Administratie PHJ naar AZL, vermogensbeheer naar NN IP

SPSCA

6 november 2017

Pensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw (PHJ) zal, per 1 januari 2018, haar pensioenadministratie uitbesteden aan AZL. Zo maakt het pensioenfonds bekend op haar website. Tot 2018 zal de pensioenregeling nog worden uitgevoerd door de huidige administrateur, Syntrus Achmea. De vermogensbeheer wordt uiterlijk 30 juni 2018 ondergebracht bij NN IP.

Pensioenadministratie
In het persbericht geeft het fonds aan op termijn te willen samenwerken met andere fondsen in dezelfde bedrijfstak. Dit zou leiden tot schaalvergroting en lagere uitvoeringskosten. De overstap naar AZL zou al tot een verbetering moeten leiden: het fonds geeft aan dat het voorstel van AZL “met een goed administratiesysteem, uitstekende communicatiemiddelen en de laagste kosten per deelnemer” de doorslag gaf.

Vermogensbeheer
Tot slot geeft het fonds aan dat het het voornemen heeft uiterlijk 30 juni 2018 het vermogensbeheer van PHJ onder te brengen bij NN Investment Partners. Tot die tijd zal Achmea IM nog de zorg dragen voor het vermogensbeheer.

Delta Lloyd
In een eerder bericht in april 2017 gaf PHJ nog aan de pensioenadministratie en het vermogensbeheer onder te willen brengen bij Delta Lloyd. In dat kader was door beide partijen een intentieverklaring getekend. In die brief werd het voornemen uitgesproken dat Delta Lloyd per 1 januari 2018 de pensioenadministratie en het vermogensbeheer zou uitvoeren namens PHJ.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Houtverwerkende industrie is een BPFv met eind Q2 2017 een belegd vermogen van € 508M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 5014 actieve bijdragers en 2839 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €239 per deelnemer en de totale beleggingskosten 56bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2017 een rendement van -1%. Eind Q2 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 98% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt momenteel uitgevoerd door Syntrus Achmea.

Bron: bericht website, 3 november 2017

[button style=”e.g. solid, border” size=”e.g. small, medium, big” link=”http://eepurl.com/c7jg5z” target=””] Meld u hier aan voor onze dagelijkse nieuwsupdate[/button]
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer