Afkoop klein pensioen blijft mogelijk bij mislukte overdracht

overdracht

8 november 2017

Op de avond van 7 november heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over het wetsvoorstel voor de overdracht van klein pensioen. Onder deze beoogde wet hebben pensioenuitvoerders de mogelijkheid kleine pensioenen over te dragen aan een andere uitvoerder wanneer deelnemers overstappen. Afkoop, zoals dat reeds gebeurd met kleine potjes, is met deze wet alleen mogelijk op de datum van pensioen.

Afkoop mogelijk bij mislukte overdracht

Tijdens het debat werd een amendement voorgesteld dat een pensioenuitvoerder alsnog mag overkopen, als zij, in een periode van minimaal vijf jaar, minimaal vijf keer automatische waardeoverdracht hebben geprobeerd. De nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees (D66), kon zich wel vinden in deze aanpassing.

 

Overdracht naar keuze

Op dezelfde avond werd voorgesteld om deelnemers inspraak te geven in de keuze over naar welke uitvoerder het pensioen wordt overgedragen. De initiafnemers vinden dat het soms voordeliger kan zijn voor de deelnemer om aanspraken naar een andere dan de huidige uitvoerder over te dragen.

 

Koolmees kan zich hier niet in vinden. Volgens de minister ligt met zo’n aanpassing “het risico van strategisch gedrag op de loer”. Hij voorziet het gevaar dat met het voorstel deelnemers massaal zullen kiezen voor pensioenuitvoerders met een hoge dekkingsgraad. Dat vormt een gevaar voor de solidariteit.

 

Pensioen van maximaal 2 euro

Het huidige voorstel bepaalt dat hele kleine pensioenpotjes tot 2 euro automatisch komen te vervallen. Leden van de PVV en PvdA kunnen zich, op principiele gronden, niet vinden in dat standpunt.

 

Andere leden vonden tijdens het debat dat, voor de deelnemer, afkoop mogelijk moet zijn van deze kleine pensioenpotten. De deelnemer zou met een zogenaamde ‘laatstekansbrief’ over deze mogelijkheid ingelicht moeten worden.

 

Minister Koolmees vindt de baten niet opwegen tegen de kosten: een geslaagde afkoop van een klein pensioen kost al gauw meer dan de waarde van het klein pensioen. Hij geeft echter aan bereid te zijn deelnemers te wijzen op de mogelijkheid om de waarde van heel klein pensioen over te dragen.

 

Op 14 november zal de Tweede Kamer stemmen over het wetsvoorstel.

 

Bron: plenair verslag wetsvoorstel automatisch waardeoverdracht, 7 november 2017

[button style=”e.g. solid, border” size=”e.g. small, medium, big” link=”http://eepurl.com/c7jg5z” target=””] Meld u hier aan voor onze dagelijkse nieuwsupdate[/button]
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer