AFM gaat uitvoering eigen pensioenregeling aanbesteden

6 december 2016

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) schrijft op haar website dat het 5 december een Europese aanbesteding heeft uitgeschreven om de uitvoering van haar pensioenregeling onder te brengen bij een algemeen pensioenfonds (APF). Momenteel worden de pensioenen ondergebracht bij het eigen OPF “Pensioenfonds AFM”. Dit fonds heeft volgens de AFM relatief hoge uitvoeringskosten. Verwacht wordt dat met het aansluiten bij een APF schaalvoordelen en een besparing in de uitvoeringskosten gerealiseerd kunnen worden

De AFM schrijft dat zij in de afgelopen maanden samen met De Nederlandsche Bank (DNB) onderzocht heeft of er voor beide pensioenfondsen mogelijkheden waren voor samenwerking. Vooralsnog is hiervoor bij DNB en haar pensioenfonds echter geen urgentie voor een wijziging in de pensioenuitvoering, waardoor de AFM nu voor een andere oplossing kiest. De AFM verwacht medio 2017 meer informatie te kunnen geven over een eventuele aansluiting bij een APF.

Pensioenfonds AFM is een OPF met eind Q2 2016 een belegd vermogen van € 192M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 614 actieve bijdragers en 45 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €844 per deelnemer en de totale beleggingskosten 66bps van het gemiddeld belegd vermogen. Eind oktober had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 97,6%. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Blue Sky Group.

Bron: https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws

 

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer