AFM: Incidentele lasten van overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder €1,7 miljoen hoger dan begroot.

16 april 2018

De AFM publiceert in haar jaarverslag:

“De verkenning naar de toekomstige uitvoering van de pensioenregeling in 2016 heeft in 2017 geleid tot een Europese aanbesteding met als doel de pensioenuitvoering onder te brengen bij een Algemeen Pensioenfonds (APF). De uitkomst van deze aanbesteding is dat de AFM de pensioenuitvoering onderbrengt bij De Nationale APF. Dit pensioenfonds heeft met ingang van 1 januari 2018 de uitvoering van de AFM pensioenregeling op zich genomen.

Met de overstap naar De Nationale APF realiseert de AFM een meer robuuste, meer kostenefficiënte en daardoor ook beter uitlegbare uitvoering van de AFM-pensioenregeling. De incidentele lasten van de overstap naar een nieuwe pensioenuitvoerder zijn €1,7 miljoen hoger dan begroot. De hogere dan begrote transitiekosten worden veroorzaakt door hogere projecten liquidatiekosten, de storting van het initieel weerstandsvermogen en transitiekosten van de beleggingsportefeuille. De Europese aanbesteding van een APF met meerdere onderhandelingsrondes was nog niet eerder vertoond in Nederland en bleek complexer dan verwacht.”

 

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer