AFM verwacht van marktpartijen dat zij per 3 januari 2018 aan MiFID II voldoen

mifid II

29 november 2017

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) verwacht van marktpartijen ‘maximale inspanning’ opdat zij per 3 januari 2018 voldoen aan de verplichtingen van Mifid II. Zo vermeldt de toezichthouder op haar website. Vanaf deze datum zal de AFM nadruk leggen op ‘beleggersbescherming en het doorvoeren van waarborgen voor het goed functioneren van kapitaalmarkten’.

De toezichthouder geeft voorts aan dat zij ruimte wil geven aan marktpartijen wanneer er voor bepaalde verplichtingen ‘in redelijkheid niet kan worden verwacht dat zij per 3 januari 2018 hier aan voldoen’. Marktpartijen moeten kunnen aantonen dat dit voor hen geldt en dat zij ‘alle noodzakelijke stappen hebben gezet om zo tijdig mogelijk compliant te zijn met MiFID II’. De AFM geeft aan proportioneel om te gaan met zulke bezwaren.

Qua beleggersbescherming zal de toezichthouder zich vooral richten op kostentransparantie en productontwikkeling. Ook vakbekwaamheid, informatieverstrekking, de kwaliteit van de beleggingsdienstverlening en provisies zullen onder de loep worden genomen. Op het gebied van de kapitaalmarkten wordt er in ieder geval aandacht besteedt aan transactierapportage, transparantie van de markt en regelgeving gericht op een ordelijke marktstructuur.

“MiFID II is een belangrijke volgende stap in het verbeteren van de werking van de financiële markten in Europa en Nederland. De financiële marktpartijen hebben, net als de AFM, veel werk verricht om op tijd klaar te zijn.”, aldus Gerben Everts, bestuurder van de AFM, “Uiteindelijk zal het er om gaan dat deze partijen de nieuwe en aangescherpte regels vanuit overtuiging oppakken. En wel op zo’n manier dat beleggers altijd goed worden beschermd en de integriteit en stabiliteit van de financiële markten staan als een huis.”

Bron: bericht website, 29 november 2017

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer