AGH nieuwe pensioenuitvoerder BPF Kappersbedrijf

Leni Boeren

5 juli 2017

Vanaf 1 januari 2018 zal de pensioenadministratie van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Kappersbedrijf ondergebracht worden bij Administratie Groep Holland (AGH). Dit heeft het bestuur op 16 mei 2017 besloten. Tot die tijd zal Syntrus Achmea Pensioenbeheer nog verantwoordelijk blijven voor de dienstverlening.

Syntrus is ook verantwoordelijk voor aangrenzende adviesdiensten zoals bestuursondersteuning, communicatieadvies, actuarieel advies, adviseur risicomanagement, juridisch advies en een pensioenconsulent. In de tweede helft van 2017 zal BPF Kappersbedrijf offertes vragen om deze adviesdiensten per 1 januari 2018 ergens anders onder te brengen. Uitzondering hierop is de bestuursondersteuning, die ondergebracht zal worden bij Actor te Woerden per 1 juli 2017.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Kappersbedrijf is een BPFv met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 781M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 21858 actieve bijdragers en 2652 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €118 per deelnemer en de totale beleggingskosten 49bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 0%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 93% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BMO en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea.

Bron: Jaarverslag 2016 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Kappersbedrijf, Exelerating

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer