Agrarische en Voedselvoorzieningshandel zoekt “eventueel” additionele wereldwijde investment grade bedrijfsobligaties manager

13 juli 2020

Agrarische en Voedselvoorzieningshandel publiceert op haar website:

“In de relatief omvangrijke categorie, wereldwijde investment grade bedrijfsobligaties, (17.5% weging in de strategische normportefeuille) heeft AVH één vermogensbeheerder (PIMCO).

Teneinde de operationele complexiteit te beperken en toevoeging van een tweede manager ter verlaging van het concentratierisico te vergemakkelijken, heeft AVH besloten om, passend binnen de beleggingsbeginselen van Bpf AVH, de implementatie van deze categorie aan te passen van een gesepareerd mandaat naar een fondsbelegging. Dat proces is in 2019 afgerond.

In 2020 kan een eventuele additionele manager worden geselecteerd en geïmplementeerd.

Fondsprofiel Agrarische en Voedselvoorzieningshandel:

Agrarische en Voedselvoorzieningshandel is een BPFv met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 1,711 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 21,568 actieve bijdragers en 9,903 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van -2.7%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 91.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Kempen en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AGH

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer