Ahold Pensioenfonds publiceert vermogensbeheerstructuur eind 2016

Ahold

11 april 2017

Ahold Pensioenfonds heeft afgelopen week haar jaarverslag over 2016 gepubliceerd. Uit het verslag blijkt onder andere dat de fusie tussen Koninklijke Ahold N.V. en Delhaize Group N.V. / S.A. geen gevolgen heeft gehad voor het fonds, omdat het fonds een zelfstandige stichting is en de pensioenregeling uitvoert voor werknemers die binnen Nederland werkzaam zijn en/of in Nederland op de salarislijst staan. Daarnaast geeft zij aan belangrijke stappen te hebben gezet in het verder inrichten van het risicomanagement systeem en het borgen van risicomanagement in de uitvoeringsorganisaties van Ahold Pensioenfonds.

Ook de vermogensbeheerstructuur wordt toegelicht in het jaarverslag: “Qua vermogensbeheerders is het door State Street passief beheerde beleggingsfonds voor obligaties in opkomende markten in de plaats gekomen van de actieve fondsen van Stone Harbor en Pimco. Met deze aanpassing wordt deze categorie passief beheerd.” Het fonds geeft aan dat 70% van het belegd vermogen via mandaten werd belegd en 30% via beleggingsfondsen. Eind 2016 was de vermogensbeheerstructuur als volgt (Beleggingscategorie, vermogensbeheerder, beleggingsstijl):

 • Aandelen Europa en Noord-Amerika/Azië, Northern Trust Global Investors, passief
 • Aandelen Opkomende markten, Aberdeen, BlackRock en Dimensional, 50% actief/ 50% passief
 • Private Equity, GCM Grosvenor, actief
 • Vastgoed beursgenoteerd, Northern Trust Global Investors, passief
 • Vastgoed niet-beursgenoteerd, Diverse managers, actief
 • Obligaties high yield, Nordea, actief
 • Obligaties opkomende markten, State Street, passief
 • Obligaties € AAA-AA staat, AXA IM, actief
 • Obligaties bedrijven, JP Morgan en Rogge, actief
 • Hypotheken, Aegon, actief
 • Liquiditeiten, BlackRock, actief

Ahold is een OPF met eind Q4 2016 een belegd vermogen van € 4279M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 37468 actieve bijdragers en 11320 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €109 per deelnemer en de totale beleggingskosten 35bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2016 een rendement van -5%. Eind Q4 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 104% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is AXA en de pensioenadministratie wordt door het fonds zelf uitgevoerd.

Bron: http://www.aholdpensioenfonds.nl/AholdPensioenfonds/officieledocumenten/r/werknemer

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer