Aon: Dekkingsgraad gelijk gebleven in 2016

APG

3 januari 2017

Zo blijkt uit een bericht van 2 januari jongstleden op de website van Aon. De pensioenthermometer van Aon bevestigt dit: Op 31 december 2015 was de dekkingsgraad op basis van DNB RTS 102% en een jaar later was deze ook 102%.

In tegenstelling tot de dekkingsgraad, is de beleidsdekkingsgraad juist flink gedaald: “De beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden en leidend voor kortingen of indexatie, is in 2016 gedaald van 104% naar 98%. Dit is lager dan het wettelijke vereiste minimum van 104,3%. De verwachting is dat veel fondsen het jaar afsluiten met een reservetekort en dat sommige fondsen zich in een dekkingstekort bevinden. Dat betekent dat zij vóór 1 april 2017 een nieuw herstelplan moeten indienen”, aldus Aon.

Frank Driessen, CCO van Aon Hewitt: “Het heeft er lang naar uitgezien dat veel pensioenfondsen in 2017 moeten gaan korten, maar het laatste kwartaal in 2016 toonde een onverwacht herstel.” Ondanks dit herstel, staan de meeste fondsen er volgens Driessen niet goed voor: “Hoewel de dekkingsgraad het afgelopen jaar niet verder is gedaald, is de situatie van de pensioenfondsen alles behalve rooskleurig. Van indexatie is bij de meeste fondsen nog lang geen sprake en de governance-vereisten zijn groot, met name voor kleine pensioenfondsen. Aansluiten bij een algemeen pensioenfonds zou daarvoor een oplossing bieden, maar de praktijk is weerbarstiger.” Driessen geeft hiervoor de volgende reden: “Als een pensioenfonds onder water staat, kan het zich niet zomaar aansluiten bij een APF”.

Bron: http://www.aon.com/netherlands/persberichten/2017/dekkingsgraad-pensioenfondsen-onveranderd-in-2016.jsp

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer