Aon: Eerste waardeoverdracht naar APF zet deur open voor nieuwe pensioenvorm

18 oktober 2016

Onlangs werd op de website van Stap Algemeen Pensioenfonds gepubliceerd dat Stap als eerste APF pensioen heeft uitgekeerd. Het ging hierbij om pensioenuitkeringen van 70 gepensioneerden van het bedrijf Eastman Chemical die hun uitkering niet meer via OPF E-way kregen, maar vanuit Stap. Pensioenexperts van risico-adviseur Aon begeleidden de overdracht van het vermogen van 155 miljoen euro en de opgebouwde pensioenen van E-Way naar Stap, zo schrijft Aon op haar website.

Aon voorziet dat meer pensioenfondsen zich aansluiten bij een APF. Actuaris Brenda Jansen bij Aon: “Pensioen is één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden, maar door lage rentes en een toegenomen levensverwachting staan de kosten ervan onder druk. Daar komt bij dat er steeds strengere eisen worden gesteld aan bestuurders van pensioenfondsen. Een APF kan dan een aantrekkelijk alternatief zijn. We horen uit de markt dat meer fondsen het overwegen; E-Way kan voor hen een belangrijke wegbereider zijn.”

Aon schrijft met betrekking tot de begeleiding dat de ondernemingsraad, werkgever en het pensioenfonds in nauw overleg de verschillende uitvoeringsopties geanalyseerd hebben. Ook de overgang naar Stap is grondig aangepakt met een stuurgroep waar alle partijen betrokken zijn. Dat heeft ervoor gezorgd dat De Nederlandsche Bank (DNB) de goedkeuring op tijd kon afgeven.

Stap heeft voor Eastman een zogenaamde ‘eigen kring’ geopend. Aon schrijft dat een andere optie een multicliëntkring is, waar vermogens niet worden gescheiden. Bij de introductie van het APF werd gedacht dat multicliëntkringen dé oplossing zouden kunnen zijn voor kleinere bestaande of gesloten pensioenfondsen, maar ook voor pensioenregelingen die bij een verzekeraar zijn ondergebracht. “Verzekeraars rekenen namelijk vaak hoge garantiekosten bij een contractverlenging en het uitzicht op enige winstdeling in de toekomst is somber,” zo licht Brenda Jansen toe. ”Nu blijkt de premie van multicliëntkringen hoger dan vooraf verwacht. Daardoor is een overgang naar een APF minder vanzelfsprekend en kijken ondernemingen ook naar de bedrijfstakpensioenfondsen of cross-border mogelijkheden. Een gedegen onderzoek naar alle uitvoeringsopties is van groot belang.”

Bron: http://www.aon.com/netherlands/persberichten/2016/eerste-waardeoverdracht-naar-APF-zet-deur-open-voor-nieuwe-pensioenvorm.jsp

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer