Aon: Laat flexibele AOW uitvoeren door pensioenfondsen en verzekeraars

21 februari 2017

Aon Hewitt stelt dat de invoering van de flexibele AOW het eenvoudigst en goedkoopst is als pensioenfondsen en verzekeraars zich erover ontfermen, en niet de Sociale Verzekeringsbank (SVB): “Pensioenfondsen en verzekeraars bieden al jaren flexibele oplossingen voor vervroegd of uitgesteld pensioen en hebben de benodigde kennis daardoor al in huis”, aldus Aon naar aanleiding van het wetsvoorstel van Norbert Klein, lid van de Tweede Kamer, voor een flexibele AOW. Het wetsvoorstel heeft als doel om werknemers met zware beroepen de mogelijkheid te geven om eerder met pensioen te gaan.

Frank Driessen, Chief Commercial Officer van Aon Hewitt, voorziet problemen bij invoering door de SVB: “Allereerst moet voor een flexibele AOW worden bepaald hoe een korting of opslag wordt vastgesteld. Daar komt heel wat bij kijken. De SVB houdt voor het aanpassen van de AOW-leeftijd nu bijvoorbeeld geen rekening met de stijgende levensverwachting. Pensioenfondsen doen dat wel en passen bovendien een rentevoet toe. Ook die lijkt in de huidige voorstellen voor een flexibele AOW te ontbreken.”

Pensioenfondsen en verzekeraars lijken volgens Aon de aangewezen partijen voor de uitvoering van een flexibel stelsel: “Zij voeren collectieve aanvullende pensioenregelingen uit binnen de tweede pijler en bieden al diverse flexibele mogelijkheden aan.” Daarnaast leveren zij voor de meeste werknemers voordeel op: “Daar waar in het wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Klein wordt uitgegaan van een korting van 6,5% per jaar vervroeging, blijkt uit onderzoek van Aon dat grote pensioenfondsen een iets lagere korting toepassen.”

Tot slot denkt Driessen dat de stelling dat lage inkomens geen of een beperkt aanvullend pensioen hebben niet juist is: “Ruim tien jaar geleden zijn de franchises in pensioenregelingen dermate fors verlaagd dat ook de lagere inkomens inmiddels een redelijk ouderdomspensioen opbouwen.” Aon vervolgd: “Omdat het wetsvoorstel van Klein al voorschrijft dat een eerdere ingang van de AOW-uitkering niet tot een lager inkomen dan het sociale minimum mag leiden, is vervroeging bij pensioenfondsen en verzekeraars aan dezelfde groepen voorbehouden als in geval van uitvoering door de SVB.”

Bron: http://www.aon.com/netherlands/persberichten/2017/laat-uitvoering-flexibele-AOW-over-aan-pensioenfondsen-en-verzekeraars.jsp

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer