Aon: Nieuwe prognosetafel meevaller voor pensioenfondsen

14 september 2018

Aon publiceert op haar website:

“Pensioenfondsen kunnen rekenen op een meevaller. De nieuwe prognosetafel die het Koninklijk Actuarieel Genootschap woensdag publiceerde, leidt tot een gemiddelde daling van hun voorzieningen van 1,0%. Daardoor verbetert ook hun dekkingsgraad, al is die invloed beperkt. Fondsen met een jong deelnemersbestand en relatief veel vrouwelijke deelnemers profiteren het meest: zij kunnen rekenen op een stijging van de dekkingsgraad van maar liefst 1,6%. Dat concludeert Aon, wereldwijd marktleider op het gebied van risk, retirement en health, op basis van eigen berekeningen gebaseerd op de nieuwe prognosetafel.

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap becijferde dat de levensverwachting in Nederland blijft stijgen, maar minder snel dan eerder werd verwacht. De levensverwachting heeft invloed op de toekomstige uitgaven van pensioenfondsen en daarmee op hun dekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad – de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden – bleef stabiel op 109%.

Als Nederlandse pensioenfondsen nu overgaan naar de nieuwe prognosetafel, dan zou de gemiddelde dekkingsgraad met 1 procentpunt stijgen. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, blijft vooralsnog onveranderd op 109%.”

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer