Aon: Pensioenuitkering beschikbare premieregeling gelijk gebleven in Q3

11 januari 2017

Zo stelt Aon in een bericht op haar website. Aon: “De pensioenuitkering van de gemiddelde beschikbare premieregeling (ook wel bekend als ‘DC-regeling’) is in het derde kwartaal van 2016 gelijk gebleven. Een 40-jarige werknemer met een modaal inkomen kan nu bij pensionering 687 euro per maand aan pensioen tegemoet zien.”

Eerder leek het dat de uitkeringen gekort moesten worden: “In het derde kwartaal daalde de marktrente opnieuw, waardoor normaliter ook de verwachte uitkering daalt. Omdat de economische vooruitzichten echter verbeterden, worden in de toekomst hogere beleggingsrendementen verwacht.”

Tot slot vergelijkt Aon de resultaten van de beschikbare premieregeling met die van de middelloonregeling: “De beleidsdekkingsgraad voor pensioenfondsen daalde in het derde kwartaal van 2016 van 100% naar 98%, voornamelijk als gevolg van de daling van de marktrente in hetzelfde kwartaal. Gemiddeld gezien is de verwachte uitkering uit een beschikbare premieregeling wat lager dan die uit een middelloonregeling, mits in beide regelingen fiscaal maximaal wordt opgebouwd. In dat geval zijn de pensioenpremies voor een middelloonregeling in de praktijk hoger.”

Bron: http://www.aon.com/netherlands/persberichten/2017/pensioenuitkering-beschikbare-premieregeling-derde-kwartaal-2016-gelijk-gebleven.jsp

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer