APF kan dé oplossing zijn voor verplichtgestelde BPF’en

APF

7 september 2017

Een APF kan dé oplossing zijn voor verplichte bedrijfstakpensioenfondsen (BPF), die reeds opgebouwde plichten en nieuwe opbouw willen splitsen. Zo schrijft Jop Versteegt, Business Development Director bij Centraal Beheer APF, in een paper op de website van het algemeen pensioenfonds.

Consolidatie BPF’en problematisch
Veel BPF’en zien eigen toekomstbestendigheid somber in. Als oplossing proberen sommige BPF’en samen de werkingssfeer uit te breiden om de bestendigheid te versterken. Onderlinge verschillen in dekkingsgraad maken dit soms echter onmogelijk. Er bestaat op dit moment geen simpele oplossing voor dit probleem. Hoewel met de inwerkingtreding van de wet bevordering fusie BPF’en wellicht een oplossing wordt aangedragen, is het verschil in dekkingsgraden vaak gewoonweg te groot. Er dient dan gekort te worden, wat op weerstand kan stuiten van sociale partners. Ook brengt een fusie zware kosten met zich mee. In de praktijk betekent dat een BPF vaak tegen wil en dank zelfstandig verder moet.

Overdracht niet mogelijk
Bij de introductie van de mogelijkheid tot oprichting van het APF, was er expres de keuze gemaakt om deze optie niet mogelijk te maken voor verplichtgestelde BPF’en. Dit gaat wellicht veranderen. Het zou dan mogelijk zijn om de verplichtstelling te laten gelden binnen een regeling van het APF. Hoewel staatssecretaris Klijnsma in 2015 een primaire verkenning heeft gemaakt over dit onderwerp, is het nog onzeker of in de toekomst deze mogelijkheid in de wettelijk mogelijk wordt gemaakt.

Mogelijkheden APF bij splitsing
De heer Versteegt voorziet echter mogelijkheden wanneer pensioenopbouw gesplitst wordt in toekomst en verleden. Verplichtstelling geldt namelijk niet langer voor reeds opgebouwde rechten. Bij liquidatie dient bijvoorbeeld collectieve overdracht plaats te vinden naar een andere uitvoerder. De Pensioenwet stelt echter geen eisen over waar de rechten terecht moeten komen. Een APF kan zo reeds opgebouwde rechten overnemen.

Zo’n splitsing zou concrete voordelen opleveren ten aanzien van kortingen, transactiekosten en verschillen in grondslagen. Een splitsing kan ook in het voordeel werken van reeds opgebouwde aanspraken. Veel BPF’en hebben namelijk een premiedekkingsgraad die ver onder de huidige dekkingsgraad ligt. Met een splitsing kan herverdeling voorkomen worden.

Wanneer een fonds met een dekkingstekort zou toetreden tot een client-kring van een APF, hoeft niet meteen een korting te worden ingezet: er kan de eerste tijden conform het herstelplan gehandeld worden. Toetreding tot een APF kan zo gezien worden als een voortzetting van de oorspronkelijke situatie. ‘Perverse solidariteit’, herverdeling tussen bepaalde populaties deelnemers, is volgens Versteegt bij Centraal Beheer APF door actuariële neutraliteit geblokkeerd. De voorziening per deelnemer wordt bij Centraal Beheer op basis van kenmerken zoals geslacht, leeftijd, inkomensklasse en sector bepaald.

Obstakels
Volgens Versteegt zullen bepaalde problemen zich voordoen. Communicatie met gesplitste groepen deelnemers zal bijvoorbeeld lastiger zijn. Online technieken kunnen echter dit probleem ondervangen. Men dient ook rekening houden met de toekomstbestendigheid van het gesloten fonds en risico’s rond ‘geen premie, wel recht’ principe

Wanneer rekening gehouden wordt met deze aandachtspunten, wordt een splitsing een interessante optie, meent Versteegt. “Indien sociale partners bereid zijn om de toekomstige opbouw bij een andere pensioenuitvoerder onder te brengen dan het huidige BPF, dan kan het fondsbestuur naar onze overtuiging het onderbrengen van het gesloten fonds in een eigen kring bij een APF als een relevante optie overwegen. Die ook snel te realiseren is”.

Bron: paper Centraal Beheer, 7 september 2017

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer