APG meldt daling uitvoeringskosten, belegd vermogen stijgt naar €470 miljard

9 mei 2018

APG publiceert in haar jaarverslag 2017:

“Voor nu kunnen we vaststellen, dat we in 2017 een mooi resultaat hebben behaald voor de deelnemers van de pensioenfondsen voor wie wij werken. Zo zijn de uitvoeringskosten per deelnemer van de fondsen tussen de 2% en 14% gedaald. en hebben we goede rendementen behaald met asset management. Voor onze opdrachtgevende fondsen beleggen we circa € 470 miljard (2016: 440 miljard). De rendementen van onze klanten, exclusief rentehedge (waardeverandering als gevolg van renteveranderingen), varieerden van 5,6 tot 7,9 procent in 2017. De rendementen over de afgelopen vijf jaar, exclusief rente hedge, varieerden van 6,5 tot 7,4 procent per 31 december 2017.”

Over de financiële resultaten meldt APG:

“APG presteerde over 2017 volgens onze verwachtingen. Over 2017 bedroeg de omzet van APG € 1.052 miljoen ten opzichte van € 1.144 miljoen in 2016. De omzetdaling van € 92 miljoen in vergelijking met 2016 werd voornamelijk veroorzaakt door de lagere beleggingsopbrengsten van € 100 miljoen bij verzekeraar Loyalis. In 2017 zorgde de stijgende marktrente met 20 tot 25 basispunten voor substantieel lagere beleggingsopbrengstenten opzichte van de situatie in 2016 waarbij er sprake was van een dalende marktrente (circa 30 tot 35 basispunten). De omzet bij asset management is € 20 miljoen hoger in vergelijking met 2016 als gevolg van de stijging in het totaal beheerd vermogen. Als gevolg van prijsverlagingen ten behoeve van onze deelnemers daalde de omzet bij pensioenuitvoering dit jaar met € 10 miljoen.

De totale bedrijfslasten over 2017 bedroegen € 1.001 miljoen (2016: € 1.030 miljoen), waarvan € 674 miljoen operationele lasten (2016: € 644 miljoen). De stijging van de operationele kosten met € 30 miljoen werd met name veroorzaakt door hogere kosten als gevolg van de implementatie van de strategie om APG meer wendbaar te maken, uitgaven aan grote projecten zoals de vervanging van de systemen voor de vermogensbeheeradministratie, de implementatie van het fiduciair model en uitgaven uit hoofde van de verdergaande automatisering.”

 

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer