APG nieuwe pensioenuitvoerder BPF Architectenbureaus

Annette Mosman

31 maart 2017

Per 1 januari 2018 is APG de nieuwe pensioenuitvoerder van het bedrijfstakpensioenfonds Architectenbureaus. Het gaat hierbij om de administratie van pensioenrechten, incasso van premies en betaling van pensioenuitkeringen. Architectenbureaus verlaat hierbij Syntrus Achmea, wat op 6 november 2016 liet weten het pensioenbeheer voor bedrijfstakpensioenfondsen de komende jaren af te bouwen.

Willem Jan Boot, voorzitter bestuur PFA: “Na een zorgvuldig proces is APG als beste pensioenuitvoerder uit de bus gekomen. We vinden APG een toekomstvaste partij en menen in APG de partij gevonden te hebben die onze deelnemers en werkgevers het beste kan servicen.”

Gerard van Olphen, voorzitter raad van bestuur van APG: “We zijn verheugd dat PFA voor APG kiest. We danken het bestuur van PFA voor het in ons gestelde vertrouwen. We zullen de komende tijd alles in het werk stellen om tot een vlekkeloze transitie te komen, zodat we vanaf 1 januari 2018 optimale dienstverlening kunnen leveren aan zowel pensioenfonds als de individuele deelnemer.”

Architectenbureaus is een BPFv met eind Q4 2016 een belegd vermogen van € 4113M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2015 7061 actieve bijdragers en 12584 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €200 per deelnemer en de totale beleggingskosten 44bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2016 een rendement van -3%. Eind Q4 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119% bedroeg. BMO is de fiduciair manager van het fonds en PGGM beheert het grootste deel van het vermogen: circa 70%.

Bron: https://www.apg.nl/nl/artikel/Pensioenfonds%20Architectenbureaus%20brengt%20pensioenuitvoering%20onder%20bij%20APG/826

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer