APG roept op tot spoedige duidelijkheid over Wet toekomst pensioenen

15 februari 2023

APG staat positief tegenover de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Om deze goed uit te voeren, is wel snel duidelijkheid nodig over de lagere regelgeving en over het toezichtbeleid van DNB. Op die manier kan worden voorkomen dat een ophoping ontstaat van pensioenfondsen die pas aan het eind van de implementatietermijn overstappen op het nieuwe stelsel. Dat was de kern van de boodschap van Francine van Dierendonck (lid raad van bestuur APG) tijdens haar deelname aan de eerste deskundigenbijeenkomst over de Wtp in de Eerste Kamer.

De eerste deskundigenbijeenkomst in de Eerste Kamer over de Wet toekomst pensioenen vond plaats op 14 februari 2023 en ging in op de uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en implementatie van de nieuwe pensioenwet.

Beter pensioen

In de bijeenkomst heeft APG aangegeven – zoals ook verwoord in zijn position paper over de Wtp – positief te staan tegenover de Wet toekomst pensioenen. APG vindt dat de nieuwe pensioenwet leidt tot een beter pensioen voor de deelnemers van de fondsen waarvoor het werkt en vindt dat de wet goed uitvoerbaar en uitlegbaar is.

Ook emeritus hoogleraar Kees Goudswaard, die in 2010 voorzitter was van de Commissie toekomstbestendigheid aanvullende pensioenregelingen, heeft de voordelen van het nieuwe stelsel duidelijk aangegeven: pensioen kan eerder omhoog. Pensioenen hoeven daarentegen niet eerder omlaag te gaan, want er komt meer ruimte voor maatwerk. Goudswaard beluistert in de sector dat pensioenfondsen ervoor zullen kiezen om de solidariteitsreserve in te zetten om nominale verlagingen van pensioenen te voorkomen en dat dit zelfs beter mogelijk zal zijn in het nieuwe stelsel.

Ambitie

De ambitie van APG is nog steeds om ervoor te zorgen dat de acht pensioenfondsen waarvoor het werkt, de overstap uiterlijk op 1 januari 2027 – de uiterlijke invoeringsdatum – hebben gemaakt. Wel moet voorkomen worden dat aan het eind van de implementatietermijn een ophoping ontstaat van fondsen die pas in 2027 kunnen overstappen op het nieuwe stelsel. APG roept de Eerste Kamer daarom op om aan te dringen op spoedige duidelijkheid over de lagere regelgeving en het toezichtbeleid van DNB. De wet- en regelgeving komt volgens de huidige planning immers al een half jaar later dan beoogd. Deze situatie is van toepassing op de hele pensioensector, dus hoe eerder de sector duidelijkheid heeft over openstaande punten, hoe beter.

Realistisch toezichtbeleid

Verder roept APG op tot een realistisch toezichtbeleid van DNB en vraagt het om een goede monitoring van de implementatie. Dat laatste is belangrijk om ervoor te zorgen dat de minister – indien nodig – maatregelen kan voorstellen en we samen de zorgvuldigheid van de transitie kunnen waarborgen. APG is blij met de toezegging van DNB om zich in te zetten om geen verlengingen te hoeven vragen van de termijnen voor de beoordeling voor interne collectieve waardeoverdracht. Daarbij heeft APG ook begrip voor de ruimte die DNB vraagt om lerend vermogen in te bouwen. Daar zullen we gezamenlijk in proberen op te trekken.

Als grootste pensioenuitvoerder was APG uitgenodigd voor de deskundigenbijeenkomst over de uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en implementatie van de Wtp. Naast Francine van Dierendonck gingen hier ook deskundigen vanuit DNB, AFM en het Senioren netwerk Nederland (SNN) in op het thema uitvoerbaarheid. Op 21 februari volgt een tweede bijeenkomst, waarin wordt ingegaan op de rechtmatigheid en effecten van de Wtp.

Source: APG
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer