Update: GE Artesia Bank in liquidatie, pensioenen naar België

GE Artesia Bank

6 april 2017

Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank verkeert in liquidatie en heeft de pensioenregeling ondergebracht bij het Europese GE fonds in België: “Stichting Artesia pensioenfonds heeft besloten om met terugwerkende kracht, per 1 januari 2017, de Nederlandse pensioenregeling van Artesia te laten uitvoeren door het OFP van GE. De opgebouwde pensioenen zijn meegegaan naar het OFP en het Nederlandse pensioenfonds zal in de aankomende periode opgeheven worden.”

Het fonds had de overdracht al eerder aangekondigd, maar wachtte toen nog op goedkeuring van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en De Nederlandsche Bank (DNB). Deze goedkeuringen zijn nu binnen: “Voor het OFP in België is de toelatingsprocedure in 2016 afgerond hiermee heeft de FSMA toelating verleend aan OFP GE European Pension Fund (code 50614), het OFP dat door GE is opgericht.”

Tot slot is de sectie Artesia niet de enige sectie die toetreedt tot het Europese fonds: “De Ierse sectie is als eerste eind 2016 toegetreden tot het OFP. De Artesia sectie (het voormalige Pensioenfonds GE Artesia Bank) is nu als tweede sectie toegetreden. Daarnaast zijn GE Nederland en Stichting Pensioenfonds GE Nederland bezig met het proces om te komen tot afspraken voor toetreding.”

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

GE Artesia Bank is een OPF met eind Q4 2016 een belegd vermogen van € 215M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2015 120 actieve bijdragers en 344 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €1996 per deelnemer en de totale beleggingskosten 30bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2016 een rendement van -5%. Eind Q4 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 96% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Candriam en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea.

Bron: https://geartesia.pensioenfondsportaal.nl/wp-content/uploads/FAQ-April-brief-2017.pdf

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer