ASR: Sterke resultaten en commerciële prestaties in eerste helft 2023, samenvoeging Aegon Nederland op schema

31 augustus 2023

Bestuursvoorzitter Jos Baeten: ‘We hebben een sterk eerste halfjaar achter de rug. Dat zien we onder andere terug in een toegenomen omzet, een stijging in de klanttevredenheid, hoge medewerkersbetrokkenheid en in financieel opzicht een robuust operationeel resultaat en sterke kapitaalcreatie. We rapporteren onze resultaten voor het eerst volledig onder de nieuwe boekhoudstandaarden IFRS 17/9. Mijn dank gaat uit naar alle collega’s die de afgelopen jaren grote inspanning hebben geleverd om dit op tijd voor elkaar te krijgen.

Terwijl onze dienstverlening aan klanten onverminderd doorgaat, wordt hard gewerkt aan de samenvoeging met Aegon Nederland. Op 4 juli konden we de transactie afronden. Daarmee is Aegon Nederland onderdeel geworden van ASR Nederland. Dit markeerde ook het moment waarop het echte kennismaken kon gaan beginnen, iets waar wij enorm naar uitkeken.

De eerstvolgende stap in het samenvoegingsproces is de juridische fusie van de beide entiteiten. Deze is op zijn vroegst voorzien voor 1 oktober dit jaar. Daarna starten we met het daadwerkelijk samenvoegen van activiteiten. Waarbij we ook oog hebben voor het samenbrengen van de twee culturen om daar één winnende cultuur van te maken. Met de tijdige introductie van de Management Board, die de omvangrijke samenvoeging gaat aansturen, en de benoeming van de senior managers, die leiding gaan geven aan de integratie van de verschillende bedrijfsonderdelen, zijn we voortvarend gestart. Daarmee verlopen alle werkzaamheden volgens plan en leveren we verder bewijs voor onze executiekracht op het gebied van samenvoegingen, integraties en overnames. We zijn voornemens om eind 2023 een update te geven aan de markt over de voortgang van de samenvoeging met Aegon Nederland.

Ondertussen laten we sterke resultaten zien over het eerste halfjaar. Onze solvabiliteit bleef sterk en ook onze organische kapitaalcreatie was met € 414 miljoen onverminderd hoog. Ons operationeel resultaat was daarnaast met € 460 miljoen licht hoger dan dat van de eerste helft van 2022. Onderliggend aan deze resultaten zagen we dat alle bedrijfsonderdelen solide prestaties leverden en dat a.s.r. commercieel goede vooruitgang boekte.

In het segment Schade zagen we autonome groei in alle drie de productlijnen: de ontvangen premies namen toe met 6 procent in P&C, met 12 procent in Inkomen en met 50 procent in Zorg. Ook in het segment Leven realiseerden we een omzetgroei in onze Pensioenen DC-producten, het Werknemers Pensioen en Doenpensioen. Nu de Wet Toekomst Pensioenen is aangenomen, verwachten we dat pensioenfondsen ook in beweging zullen gaan komen. Dat biedt commerciële kansen voor a.s.r. Wij verwachten met de gezamenlijke kracht van a.s.r., TKP en de collega’s van Aegon Nederland, een deel van die markt te gaan bedienen en blijven verder inzetten op groei.

Passend bij ons streven om een leidende rol te spelen op het gebied van duurzaamheid, hebben we het afgelopen halfjaar een aantal gerichte investeringen gedaan. Om duurzaam schadeherstel voor onze klanten verder te stimuleren hebben we geïnvesteerd in een duurzaam schadeherstelbedrijf en een digitaal dienstenplatform. Als ruim 300-jaar bestaande verzekeraar is de transitie naar volledig duurzaam schadeherstel een weg die we samen met onze intermediairs en klanten afleggen. Nu we de kennis en ervaring dichter bij huis hebben, kunnen we onze dienstverlening verder optimaliseren en duurzaam schadeherstel zo efficiënt mogelijk aanbieden. Ook heeft a.s.r. vandaag tussentijdse net zero doelstellingen voor 2030 voor de schadeverzekeringsportfeuille bekend gemaakt. Deze doelstellingen volgen uit van het commitment dat a.s.r. heeft ondertekend als lid van de Net-Zero Insurance Alliance, om de verzekeringsportefeuille in 2050 naar emmissieneutraal te brengen.

Nog voor de energiecrisis introduceerde a.s.r. al de Verduurzamingshypotheek. Dit blijft een populair product onder klanten. In het eerste halfjaar van 2023 heeft 30 procent van de nieuwe hypotheekklanten óók een Verduurzamingshypotheek afgesloten. Uit onze gegevens blijkt, dat het overgrote deel van deze klanten de extra leenruimte ook binnen afzienbare tijd inzet voor de verduurzaming van hun woning. Nieuwe hypotheekklanten van a.s.r. kunnen daarnaast sinds juni dit jaar terecht bij Energiebespaarders voor gratis energieadvies op maat en voor het laten uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Hiermee helpt a.s.r. klanten verder in de verduurzaming van hun woning, waarmee wordt bijgedragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

Hoewel we in de eerste helft van dit jaar weinig grote weergerelateerde schades zagen, domineren modderstromen, extreme regenval, hagelstenen en bosbranden momenteel het nieuws. Begin juli hadden we te maken met Poly, de eerste grote zomerstorm in Nederland. Dit was één van de zwaarste zomerstormen ooit in ons land. De experts en schadebehandelaars van a.s.r. stonden direct paraat om het aantal schademeldingen van onze klanten op te vangen. De verwachting is dat de impact van de schadelast van deze storm voor rekening van a.s.r., onder de € 10 miljoen blijft. Dit zal in het resultaat van de tweede helft van dit jaar worden opgenomen. Als één van de drie grootste schadeverzekeraars van Nederland heeft de toename in weergerelateerde schades al langere tijd onze aandacht. Het is voor de sector en de maatschappij van belang om na te denken over deze ontwikkelingen en hoe hiermee om te gaan.

Ondanks dat een groot aantal collega’s het afgelopen jaar veel tijd heeft besteed aan de samenvoeging met Aegon Nederland, staat het helpen van klanten nog altijd op de eerste plaats. Het afgelopen halfjaar hebben we extra klantteams ingezet om klanten beter van dienst te kunnen zijn. Die investering vertaalt zich onder andere in een blijvend hoge NPS-c score en gelijktijdig een daling van het aantal klachten.

Voor de tweede helft van dit jaar blijven we ons inzetten voor de beste dienstverlening aan onze klanten en intermediairs en een succesvolle samenvoeging met Aegon Nederland. a.s.r. is een gezond bedrijf en we hebben de ambitie om de beste financieel dienstverlener te worden van Nederland. Dit krijgen we alleen voor elkaar door de aanhoudende inzet van alle medewerkers en het vertrouwen van klanten en
intermediairs. We zijn dankbaar voor de steun van onze aandeelhouders en alle andere beleggers in a.s.r.’

Source: ASR
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer