Automatische overdracht ‘heel klein’ pensioen treedt later in werking

automatische overdracht

14 november 2017

Per brief heeft minister Koolmees aan de Tweede Kamer laten weten dat, onder het wetsvoorstel automatische overdracht klein pensioen, het onderdeel betreffende ‘heel klein pensioen’ pas op 1 januari 2019 in werking zal treden.

Daarnaast laat de minister weten besloten te hebben dat berekeningen over de totstandkoming van een waardeoverdracht aan een deelnemer bekend moet worden gemaakt, wanneer de deelnemer dat verzoekt. Met deze besluiten gaat de minister in op een aantal wensen die op dinsdag 7 november door de Tweede Kamer zijn geuit.

De latere inwerkingtreding van het onderdeel ‘heel klein pensioen’ (pensioenen onder €2) heeft als doel pensioenuitvoerders de mogelijkheid te geven voor een eenmalige ‘opschoonactie’. Tot 1 januari 2019 kunnen deelnemers zo gebruik maken van individuele waardeoverdracht, terwijl pensioenuitvoerders het recht behouden op afkoop. De deelnemers zullen op deze mogelijkheid gewezen worden door de Rijksoverheid zelf en de pensioenuitvoerders.

Bron: Brief Koolmees, 13 november 2017

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer