Automatische waardeoverdracht geldt pas vanaf 1 januari 2019

automatische waardeoverdracht

25 oktober 2017

Op 23 oktober heeft demissionair staatssecretaris Klijnsma een nota naar de Tweede Kamer verstuurd over het wetsvoorstel voor automatische waardeoverdracht klein pensioen. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk voor pensioenuitvoerders (kleine) pensioenen over te dragen aan een door de deelnemer pensioenbestemming.

In deze nota maakt Klijnsma duidelijk dat de datum voor inwerkingtreding niet eerder dan 1 januari 2019 zal vallen. In een reactie laat de Pensioenfederatie weten deze verduidelijking op prijs te stellen: volgens de belangenvereniging was deze verduidelijking hard nodig. Bovendien biedt deze datum wat meer ademruimte voor een degelijke implementatie.

Tot slot geeft Klijnsma in de nota ook aan dat de rol van de deelnemer in de automatische overdracht geminimaliseerd dient te worden. Zo kan het complexe proces van de automatische waardeoverdracht zo goedkoop en efficiënt mogelijk ingevuld worden. Natuurlijk blijft de keuze voor de pensioenbestemming voorbehouden aan de deelnemer.

Bron: nota naar aanleiding van verslag Klijnsma, 23 oktober 2017

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer