Avery Dennison gaat fiduciair manager aanstellen

Avery Dennison

11 juli 2017

Het bestuur van stichting pensioenfonds Avery Dennison heeft besloten binnenkort een fiduciair manager aan te stellen. Met deze fiduciair manager zal het gehele beleggingsbeleid van het pensioenfonds opnieuw onder de loep worden genomen. De voorziene activiteiten waar deze fiduciair manager verantwoordelijk voor zou zijn, behelzen onder andere advies over de implementatie van het strategisch beleggingsbeleid en beheerzaken, zoals de selectie van beleggingsfondsen.

De huidige portefeuille van het fonds bestaat nog voornamelijk uit actief beheerde beleggingsfondsen. Het bestuur heeft voorafgaand aan het selectietraject de ‘investment beliefs’ aangepast, waarbij onder andere “een grotere voorkeur voor passief beleggen is uitgesproken”. Deze nieuwe keuze houdt in dat vermogensbeheerders minder risico mogen nemen.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Avery Dennison is een OPF met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 348M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2015 399 actieve bijdragers en 585 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €866 per deelnemer en de totale beleggingskosten 55bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van -1%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 110% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116% bedroeg. Het fonds is zelf verantwoordelijk voor het fiduciair management en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea.

Bron: Pensioenupdate Stichting Pensioenfonds Avery Dennison, Juni 2017

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer