AZL en Festina Finance ondertekenen langjarige licentieovereenkomst

12 oktober 2023

AZL en Festina Finance hebben hun samenwerking bekrachtigd met de ondertekening van een langjarige licentieovereenkomst. Daarmee staat vast dat het Deense FinTech-bedrijf de samenwerkingspartner is voor de pensioen- en unit-linked administratie in het nieuwe IT-landschap van AZL.

Resultaten

Eerder tekenden AZL en Festina Finance al een intentieovereenkomst. “We hebben het afgelopen jaar al veel stappen gezet”, geeft Alexander Baas, Directeur Technologie & Transformatie van AZL, aan. “Achter de schermen hebben we intensief samengewerkt om de Festina Finance-software te integreren in ons nieuwe IT-landschap en is de eerste proefmigratie uitgevoerd. Ook is getoetst of in het nieuwe systeem alle functionaliteiten van het vernieuwde productmodel, dat invulling geeft aan de Wet toekomst pensioenen (Wtp), geborgd is. Natuurlijk zijn ook de laatste wettelijke aanpassingen meegenomen in de te ontwikkelen software en gedeelde planning. Dit toont onze gezamenlijke toewijding aan een succesvolle samenwerking”, aldus Baas.

Vooruitblik

Als we vooruitkijken wordt 2024 natuurlijk een belangrijk jaar. “Dan wordt de Festina Finance Life & Pension-software opgeleverd voor onze eerste fondsen, die overgaan naar een nieuwe solidaire premieregeling. Ook de functionaliteit voor de flexibele premieregeling wordt volgend jaar opgeleverd. Daarnaast leveren we met een gezamenlijke planning elk kwartaal verdere functionaliteiten op. Het doel hiervan is om per 1 januari 2025 de nieuwe reglementen van onze eerste klanten – die overgaan naar het vernieuwde pensioenstelsel – volledig in Festina Finance te kunnen uitvoeren”, licht Baas toe.

Teamwork en vertrouwen

Een belangrijk aspect van deze samenwerking is teamwork en wederzijds vertrouwen. “We hebben samen met Festina Finance in korte tijd aanzienlijke stappen gezet om vertrouwen op te bouwen voor een succesvolle samenwerking”, aldus de Directeur Technologie & Transformatie van AZL. “Het succes van dit partnership staat of valt ook met de relaties en implementaties met onze andere leveranciers. Het is essentieel dat de hele keten, inclusief onze andere partners, soepel functioneert om te zorgen voor een geslaagde transitie naar het vernieuwde pensioenstelsel en een optimale ondersteuning voor deelnemers en werkgevers.”

Voorsprong

Morten Schantz, oprichter en bestuursvoorzitter van Festina Finance, is verheugd met de ondertekening van het contract en ziet veel voordelen in de samenwerking met AZL. “Het Life & Pension-systeem van Festina Finance is ultramodern, zeer geavanceerd en heeft een modulaire structuur in drie lagen, waardoor opschalen en automatiseren gemakkelijk zijn. Het systeem kan de nieuwe Wtp wet- en regelgeving verwerken en ondersteunt zowel solidaire- en flexibele premieregelingen alsook regelingen in het nFTK.”

AZL en Festina Finance zijn overtuigd van de kwaliteit van dit systeem en de succesvolle implementatie daarvan in het totale IT-landschap van AZL. Het is een state-of-the-art systeem dat AZL een enorme voorsprong geeft op de Nederlandse pensioenmarkt.

Source: azl
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer