AZL live met nieuwe unit-linked-administratie Topicus Pension & Wealth

27 juli 2021

AZL publiceert: “AZL combineert als eerste pensioenuitvoerder zijn pensioenadministratie met de unit-linked-administratie van Topicus Pension & Wealth (P&W). Door deze combinatie biedt AZL deelnemers een volledig geïntegreerd overzicht van hun pensioenaanspraken, vermogensopbouw en beleggingen. Topicus P&W is te koppelen aan elke vermogensbeheerder. Medio juli gingen de eerste twee fondsen over op Topicus P&W: BPF Levensmiddelen Excedentregeling en De Nationale APF.

Alles actueel en in één overzicht

Met de combinatie van de pensioenadministratie van AZL en Topicus P&W krijgen deelnemers een dagelijks actueel overzicht van hun pensioenaanspraken, hun vermogensopbouw en hun beleggingen. Monique Sueters, CEO van AZL: ‘Het Topicus-platform is klaar voor de verdere individualisering van ons pensioenstelsel. Met dit administratieplatform zijn we in staat om veel processen volledig te automatiseren en deelnemers snel en adequaat van informatie te voorzien, bijvoorbeeld over dagelijkse koers- en DC-kapitaalontwikkelingen. Deelnemers krijgen grip op hun pensioen dankzij een geïntegreerd beeld in een overzichtelijk dashboard.’

Veel mogelijkheden

De combinatie van de pensioenadministratie van AZL en de unit-linked-administratie van Topicus P&W biedt fondsen en deelnemers veel nieuwe functionaliteiten. ‘We ondersteunen uiteenlopende DC-regelingen en vermogensbeheerders’, vertelt Sueters. ‘Daarnaast loopt het merendeel van de processen volledig digitaal via straight-through-processing. Daarmee verwerken we wijzigingen die de deelnemer doorvoert direct en automatisch. Dat geeft de deelnemer inzicht en controle, en zorgt voor een mooie efficiëntieslag. Topicus P&W laat onze fondsen profiteren van nog meer mogelijkheden. Zo is maatwerk mogelijk op het niveau van een fonds, onderneming of individuele deelnemer, en kunnen pensioenfondsen deelnemers via een online zorgplichtmodule begeleiden om zelfstandig keuzes te maken over hun pensioenkapitaal. Met de combinatie van Topicus P&W en onze eigen administratie bieden we klanten een toekomstvaste oplossing voor het nieuwe pensioenstelsel.’

Eerste klant van Topicus Pension & Wealth

AZL koos voor het Topicus-platform na een grondige vergelijking van alle grote partijen die een unit-linked-administratie aanbieden. Sueters: ‘We kozen voor Topicus omdat zij een bewezen softwareleverancier in de branche zijn en aan onze hoge eisen voldoen. Ons moederbedrijf NN Group heeft positieve ervaringen met Topicus en ook veel andere grote financiële spelers werken met Topicus. Topicus Pension & Wealth is een nieuw platform, waarop AZL als eerste klant live is gegaan. Het is een fusie van de bewezen applicaties EuroPort+ en Fundation. Zo krijgen we het beste van beide in één. Een mooie uitgangspositie voor de toekomstige ontwikkelingen die we met vertrouwen tegemoet zien.’”

Levensmiddelenbedrijf

Levensmiddelenbedrijf is een BPFv met eind Q1 2021 een belegd vermogen van € 7.598 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 100.720 actieve bijdragers en 24.406 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2021 een rendement van -1%.

Eind Q1 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 85.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Kempen CM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: AZL
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer