AZL: nagenoeg gelijke omzet (€ 45,3 mln) in 2017

4 juli 2018

AZL publiceert in “Jaarbeeld 2017” over het resultaat:

“Als gevolg van de gelijkblijvende omzet (€ 45,3 miljoen – red) en de hogere kosten (€ 47,8 miljoen – red) bedraagt het bedrijfsresultaat van AZL over 2017 (voor rente­kosten en belastingen) ­-/­- € 2,6 miljoen. In dit resultaat zijn zoals hiervoor vermeld een aantal bijzondere kostenposten opgenomen. Zonder deze bijzondere posten is het resultaat € 0,7 miljoen. De marge exclusief bijzondere posten bedraagt daarmee 1,6%. De doorrekening van onze meer­jarenplanning laat voor de komende jaren weer een margegroei zien.”

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer