AZL verzekert zich van langdurige samenwerking met Stichting Pensioenfonds Flexsecurity

6 oktober 2023

AZL publiceert op zijn website:

AZL heeft een belangrijke mijlpaal bereikt door een contractverlenging van drie jaar te ondertekenen met Stichting Pensioenfonds Flexsecurity (Flexsecurity). Deze langdurige samenwerking tussen beide organisaties is een bewijs van vertrouwen in elkaars expertise en dienstverlening op het gebied van pensioenbeheer.

Belangrijk moment

Met het oog op de komst van de Wet toekomst pensioenen is een stabiele en betrouwbare samenwerkingsrelatie van essentieel belang voor pensioenuitvoeringsorganisaties en hun klanten. De contractverlenging tussen AZL en Stichting Pensioenfonds Flexsecurity – dat dit jaar 10 jaar klant is van AZL – komt daarmee op een belangrijk moment.

AZL is een gerenommeerde speler in de pensioenuitvoeringsbranche, met een trackrecord dat teruggaat tot decennia geleden. De organisatie heeft door de jaren heen bewezen een betrouwbare partner te zijn voor diverse pensioenfondsen. De expertise van AZL strekt zich uit over een breed scala aan pensioenregelingen, waardoor zij in staat is oplossingen te bieden die aansluiten bij de behoeften van hun klanten.

Stichting Pensioenfonds Flexsecurity is het ondernemingspensioenfonds van de Randstad Groep Nederland. Het fonds voert de pensioenregelingen uit voor de bijna 250.000 (gewezen) flexwerkers en gepensioneerden van Randstad en gelieerde bedrijven. Het belegd vermogen van het fonds bedraagt € 535 miljoen. Flexsecurity legt zich toe op het verzorgen van pensioenregelingen voor flexwerkers en payrollwerknemers. In een tijd waarin flexibilisering van de arbeidsmarkt steeds meer de norm wordt, speelt het pensioenfonds een cruciale rol in het bieden van financiële zekerheid voor deze groeiende groep werkenden. De samenwerking met AZL stelt het pensioenfonds in staat om haar dienstverlening verder te optimaliseren en de deelnemers een stabiele pensioenopbouw te garanderen.

Waardering voor het werk

In een reactie op de contractverlenging geeft de Manager Accountmanagement van AZL, Michiel Thomassen, aan verheugd te zijn over het voortzetten van de samenwerking. “Het bestendigen van de relaties met onze klanten in deze dynamische tijd is een van onze belangrijke prioriteiten en uit deze verlenging blijkt wederom de waardering voor het werk dat mijn collega’s met veel passie en plezier iedere dag voor het fonds verrichten”, aldus Thomassen.

Ook de bestuursvoorzitter van Flexsecurity, Raimond Schikhof, spreekt positief over de samenwerking met AZL. “In deze roerige tijden is het voor een pensioenfonds van groot belang om bestendige relaties te hebben met betrouwbare partners met toegewijde medewerkers. AZL maakt dat waar, en daarom gaan wij vol vertrouwen samen met AZL een overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel tegemoet.”

Met de contractverlenging verstevigt AZL haar positie als een betrouwbare en toegewijde partner in de pensioenbranche. De samenwerking met Stichting Pensioenfonds Flexsecurity is een bevestiging van het vertrouwen dat klanten hebben in de expertise van AZL en onderstreept het belang van stabiele relaties in de dynamische wereld van pensioenbeheer.

Flexsecurity

Flexsecurity is een OPF met eind Q2 2023 een belegd vermogen van € 522 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 64.219 actieve bijdragers en 0 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2023 een rendement van 2%.

Eind Q2 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 104.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 101.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Van Lanschot Kempen IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: AZL
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer