Ballast Nedam lijkt een overgang naar Bpf Bouw de beste toekomst optie

Ballast Nedam, Henkel

20 juni 2017

Sinds 1 januari 2016 heeft Pensioenfonds Ballast Nedam haar basisregeling ondergebracht bij een drietal pensioenfondsen en is het fonds het fonds verder gegaan als “excedent pensioenfonds”. De fondsen waarbij de basisregeling is ondergebracht zijn Bpf Beton, Bpf Landbouw en Bpf Bouw. Het laatste genoemde fonds bedient hiermee het grootste aantal deelnemers én heeft hiervoor een uitvoeringsovereenkomst met Ballast Nedam lopen: “Begin 2016 is de vrijstelling op de verplichtstelling bij Bpf Bouw ingeleverd door Ballast Nedam en is een uitvoeringsovereenkomst met Ballast Nedam overeengekomen voor een periode van drie jaar. Deze uitvoeringsovereenkomst eindigt automatisch op 31 december 2018.”

Nu het fonds alleen nog maar een excedent regeling uitvoert, oriënteert het fonds zich actief op de toekomst van het fonds: “Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2016 een nieuwe fase is opgestart inzake de toekomst van het Pensioenfonds. Hierbij wordt gekeken naar het opstellen van een actieplan voor de implementatie van een collectieve waardeoverdracht (CWO) en naar de mogelijkheden die het Pensioenfonds heeft om de pensioenen zo goed mogelijk zeker te stellen.”

Het bestuur van het pensioenfonds is van mening dat een toekomstscenario waarbij het overbrengen van een deel van de toekomstige pensioenopbouw naar een andere pensioenuitvoerder per 1 januari 2016 de meest logische keuze is. Zij wordt hierin gesteund door de resultaten van een uitgebreid onderzoek naar verschillende toekomstscenario’s, het verantwoordingsorgaan en de centrale ondernemingsraad.

Het fonds onderzocht een overgang naar Bpf Bouw, overgang naar een APF en het continueren van het fonds als open of gesloten fonds. Van deze opties heeft de overgang naar Bpf Bouw de voorkeur: “Een overgang naar Bpf Bouw lijkt binnen het Pensioenfonds op het meeste draagvlak te kunnen rekenen. Het dekkingsgraadverschil met Bpf Bouw (maar ook met PGB en BPF Beton) wordt maandelijks gevolgd. Gegeven het dekkingsgraadverschil met Bpf Bouw (ongeveer 8 procent) is een overgang eind 2016 niet reëel. Het Bestuur blijft de dekkingsgraad monitoren en is bezig met een plan voor een eventuele collectieve waardeoverdracht.” Een overgang naar een APF lijkt geen reële optie, omdat zij volgens het fonds niet voldoende toekomstbestendig zijn en de beleggings- en uitvoeringskosten niet tenminste vergelijkbaar zijn met het Pensioenfonds: “Eind 2016 voldeed nog geen van de bestaande APF’en aan de genoemde criteria.”

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Ballast Nedam is een OPF met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 1032M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2015 1458 actieve bijdragers en 2269 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €368 per deelnemer en de totale beleggingskosten 21bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 1%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 101% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117% bedroeg. Het fonds is zelf verantwoordelijk voor zowel de pensioenadministratie als het fiduciair management.

Bron: Jaarverslag 2016 Ballast Nedam, Exelerating

Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer