Banden- en Wielenbranche kiest KCM als Fiduciair Manager

Van Lanschot Kempen

24 januari 2017

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche heeft Kempen Capital Management aangesteld als Fiduciair Manager. Voorheen was dit nog MN. Het fonds telt ongeveer 18000 deelnemers en een belegd vermogen van 630 miljoen euro. Uit het persbericht op de website van Kempen blijkt dat zij in haar nieuwe rol zorg zal dragen voor strategische advisering, managerselectie en monitoring, en risicomanagement.

Ruud Spuijbroek, voorzitter van het pensioenfonds: “Na een uitgebreid selectietraject is Kempen gekozen als onze fiduciair manager. Van alle aanbieders kwam Kempen het beste tegemoet aan onze wensen. We merkten in de gesprekken dat ze naar ons luisteren. Kempen beschikt natuurlijk over diepgaande inhoudelijke kennis. De korte lijnen bij Kempen en de proactieve houding spreken ons enorm aan.”

Paul Gerla, bestuursvoorzitter bij KCM: “Er is een duidelijke trend in de markt: institutionele beleggers zijn op zoek naar kostenbewuste vermogensbeheeroplossingen die volledig zijn toegespitst op hun behoeftes. Wij proberen klanten zoveel mogelijk te ontzorgen en zien deze aanstelling als een bevestiging van onze positie in de markt voor fiduciair management. Wij zijn heel enthousiast dat Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche voor ons kiest. Dit sluit aan bij onze ambitie om verder te groeien in deze markt.”

Klik hier om naar de factsheet van het BPF Banden- en Wielenbranche. De factsheet van KCM is beschikbaar via de Fiduciair Management module op de website van Exelerating.

Banden- en wielenbranche is een BPFv met eind Q3 2016 een belegd vermogen van € 651M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 5978 actieve bijdragers en 1106 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €422 per deelnemer en de totale beleggingskosten 39bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2016 een rendement van 3%. Eind Q3 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 94% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is KCM (voorheen nog MN) en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Bron: http://www.kempen.nl/over_kempen.aspx?id=39013

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer