BeFrank en Triodos Investment Management verbeteren BeFrank Duurzame Lifecycle

31 augustus 2023

Om de Duurzame Lifecycle van BeFrank een nog aantrekkelijkere pensioenoplossing te maken, hebben Triodos Investment Management en BeFrank hun krachten gebundeld. Via een nieuw zogenaamd beleggingsmandaat, zal de Duurzame Lifecycle op meerdere fronten verbeterd worden, wat onder andere tot uiting komt in lagere kosten.

BeFrank maakt gebruik van de lifecyclemethode om pensioengeld te beleggen voor deelnemers die pensioen opbouwen bij BeFrank. Daarbij kan door werkgevers en deelnemers gekozen worden uit drie lifecycles: een Passieve Lifecycle, een Actieve Lifecycle en een Duurzame Lifecycle. De pensioenpremie van deelnemers in de Duurzame Lifecycle van BeFrank wordt belegd in beursgenoteerde bedrijven die bijdragen aan een eerlijke, groene en sociale samenleving.

Strenge duurzaamheidscriteria

Per eind augustus is een deel van de bestaande beleggingen in de Duurzame Lifecycle vervangen door beleggingen in een nieuw opgericht fonds. De portefeuille van dit fonds wordt beheerd door Triodos Investment Management op basis van een beleggingsmandaat. Daarbij zal Triodos Investment Management dezelfde strenge duurzaamheidscriteria hanteren als voor haar Triodos Impact fondsen.

Lagere beheerkosten

Via dit mandaat worden de beleggingen over meer beursgenoteerde bedrijven gespreid, terwijl tegelijkertijd de beheerkosten aanzienlijk worden verlaagd. Dit zal uiteindelijk resulteren in een hoger verwacht pensioenkapitaal en dus ten goede komen aan alle huidige en toekomstige deelnemers. Vanzelfsprekend blijft het verwachte pensioenkapitaal ook afhankelijk van de beleggingsresultaten.

Dick van Ommeren, Directievoorzitter van Triodos Investment Management: “BeFrank en Triodos Investment Management kunnen bouwen op een lange en succesvolle samenwerking. We zijn verheugd om onze samenwerking voort te zetten en verder uit te breiden via deze nieuwe pensioenoplossing.”

Sebastiaan van den Dries, Directeur van BeFrank: “Door de jarenlange samenwerking met Triodos Investment Management is BeFrank koploper in het aanbieden van duurzame pensioenoplossingen. We zijn erg blij dat we samen deze propositie voor onze klanten hebben kunnen verbeteren.”

Source: BeFrank
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer