Beheerd vermogen Achmea IM toegenomen tot €120 miljard

Stap APF

22 maart 2018

Achmea publiceert in een persbericht over haar jaarcijfers over Achmea IM:

“In 2017 is het beheerd vermogen (AuM) toegenomen tot €120 miljard (2016: €116 miljard). De toename in de AuM komt tot stand door netto instroom in het Centraal Beheer APF en positieve marktontwikkelingen. Daarnaast is in 2017 overeenstemming met de Stichting Pensioenfonds Huisartsen bereikt. Dit zal medio 2018, bij ingang van de uitvoering, leiden tot een verdere groei in AuM. Achmea Investment Management levert in 2017 met €4 miljoen (2016: €2 miljoen ) een hogere bijdrage aan het segmentresultaat. De toename is voornamelijk het gevolg van lagere personeels- en advieskosten.”

 

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer