Belangrijke update: SPH kiest voor Achmea IM

SPH

25 september 2017

Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH), met een beheerd vermogen van meer dan € 10 mrd, heeft de intentie om vanaf april 2018 het fiduciair management onder te brengen bij Achmea IM. Dat berichten het fonds en Achmea op hun websites. PGGM zal nog enkele beleggingsmandaten blijven uitvoeren namens SPH. De overdracht van het fiduciair management heeft vooralsnog geen invloed op de samenstelling van de beleggingsportefeuille.

De intentie om het fiduciair management onder te brengen bij Achmea IM is het gevolg van het eerder genomen besluit om het vermogensbeheer en het fiduciar management te scheiden. Dit besluit werd gemaakt in het kader van verbetering van de governance van het fonds. De gedachte hierachter is dat er scheiding tussen rollen (coordinatie, advisering en uitvoering) van het vermogensbeheer moet bestaan. Zo zouden alle spelers hun rollen effectief  en onafhankelijk kunnen uitvoeren en zou het fonds daar maximaal van moeten profiteren.

SPH-voorzitter Johan Reesink ziet een goede samenwerking tegemoet. “Achmea Investment Management is de partij die het beste aansluit bij de ambities van SPH. Samen werken we aan de verdere professionalisering van SPH en aan een optimale positionering voor de toekomst”.

Ook de directievoorzitter van Achmea IM, Jacob de Wit, is tevreden met de nieuwe relatie. “‘Wij zijn uiteraard heel erg blij met het door SPH gestelde vertrouwen in onze organisatie en het klantteam dat we voor hen hebben opgesteld. Vanaf het eerste contact zijn we heel open en betrokken met elkaar in gesprek. Dat past bij onze aanpak en legt een stevige basis voor onze samenwerking. We gaan voor de beste oplossing voor het fonds én de deelnemers.”

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Huisartsen is een BRF met eind Q2 2017 een belegd vermogen van € 10110M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 11029 actieve bijdragers en 6786 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €561 per deelnemer en de totale beleggingskosten 53bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2017 een rendement van 0%. Eind Q2 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 132% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is op dit moment nog PGGM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGGM.

Bron: Achmea, Exelerating

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer