Belegd vermogen PME groeit ruim 8 miljard euro dankzij diverse overdrachten in de afgelopen 8 jaar

15 december 2016

Het belegd vermogen van PME, Bedrijfstakpensioenfonds van de Metalektro, is in de afgelopen 8 jaar met ruim 8 miljard euro toegenomen dankzij overdrachten. Zo blijkt uit een bericht op de website van het fonds. De overdrachten komen van pensioenfondsen van werkgevers die onderdeel zijn van de bedrijfstak Metalektro, maar vrijgesteld waren van het bedrijfstakpensioenfonds en dus een eigen regeling hadden: “In de afgelopen jaren leverden een aantal andere voorheen vrijgestelde werkgevers, zoals DAF, NXP en Nedcar, hun dispensensatie in. In totaal heeft PME haar belegd vermogen als gevolg van deze overdrachten in de afgelopen acht jaar met ruim € 8 miljard zien toenemen.”

Afgelopen week maakte ook Pensioenfonds Hunter Douglas, wat tevens onderdeel is van de bedrijfstak Metalektro, bekend zich bij het bedrijfstakpensioenfonds aan te sluiten. Met deze overdracht is volgens het bericht een bedrag gemoeid van € 330 miljoen. Eric Uijen, voorzitter van het uitvoerend bestuur van PME: “De overgang van het Pensioenfonds Hunter Douglas naar PME past in de brede consolidatiegolf die in de Nederlandse pensioensector gaande is. Met deze aansluiting vergroot PME wederom het draagvlak binnen de sector. Dat is belangrijk voor een goed en betaalbaar pensioen. En dat is in deze onzekere tijden belangrijker dan ooit.”

Metalektro, bedrijfstakpensioenfonds is een BPFv met eind Q3 2016 een belegd vermogen van € 45440M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2015 147635 actieve bijdragers en 165715 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €124 per deelnemer en de totale beleggingskosten 40bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2016 een rendement van 3%. Eind Q3 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 92% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120% bedroeg. Zowel het fiduciair management als de pensioenadministratie van het fonds wordt uitgevoerd door MN.

Bronnen: https://www.metalektropensioen.nl/nieuws

https://www.pensioenfonds-hunterdouglas.nl/nieuws/2016/toelichting-op-de-besluiten-liquidatie-en-collectieve-waardeoverdracht/

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer