Belgiëgang OPF GE Artesia Bank vertraagd

13 februari 2017

Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank was van plan de pensioenen per 1 januari 2017 onder te brengen bij het Europese pensioenfonds van GE in België, het OFP GE European Pension Fund. Dit is echter niet gelukt. Er wordt nog gewacht op akkoord voor de collectieve waardeoverdracht (CWO) van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Vervolgens moet DNB nog instemmen en tot slot is een akkoord vanuit de belastingdienst benodigd. Het fonds verwacht dat deze akkoorden in de eerste maanden van 2017 volgen.

Het fonds beoogt een aantal voordelen met de overdracht. Allereerst zal GE Artesia voorafgaand aan de CWO een bijstorting doen, waardoor de opgebouwde pensioenen bij een dekkingsgraad van 100% in het pensioenfonds worden overdragen. Daarnaast is het bedrijf volgens het Belgisch recht en onder toezicht van FSMA verplicht een bijstorting te doen wanneer de dekkingsgraad onder de 100% zakt. Ten tweede wordt voor de slapers en pensioengerechtigden direct na de overgang een éénmalige indexatie van 1,25% toegepast. Tot slot wordt medezeggenschap van alle deelnemers behouden door middel van een speciaal op te richten comité.

GE Artesia Bank is een OPF met eind Q3 2016 een belegd vermogen van € 226M waarvan 0% herverzekerd en 1% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2015 120 actieve bijdragers en 344 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €1996 per deelnemer en de totale beleggingskosten 30bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2016 een rendement van 3%. Eind Q3 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 96% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Candriam en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Bron: https://geartesia.pensioenfondsportaal.nl/wp-content/uploads/Brief-Januari-2017-defintief.pdf

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer