Bestuur Pensura neemt binnenkort belangrijke besluiten over de toekomst

1 mei 2024

Pensura publiceert op zijn website:

Gaan we de pensioenen wel of niet omzetten naar de nieuwe regels voor pensioen? Wat betekent dit voor de pensioenen, voor ons fonds en welke andere mogelijkheden zijn er? En wie gaat de excedentregeling uitvoeren nu ABN AMRO Pension Services hiermee stopt? Belangrijke vragen voor de toekomst waar het bestuur van Pensura dit voorjaar nog besluiten over neemt.

Onderzoek naar de toekomst

Net als andere pensioenfondsen is Pensura druk met de veranderingen die de nieuwe regels voor pensioen met zich meebrengen. Voor de pensioenen uit de basisregelingen moeten we besluiten of we deze gaan omzetten naar de nieuwe regels (‘invaren’). Daarnaast is er een nieuwe uitvoerder voor de excedentregeling nodig. ABN AMRO Pension Services stopt namelijk per 1 januari 2025 met deze dienstverlening.

Mogelijke uitkomsten voor pensioenregelingen uitgewerkt

De afgelopen maanden hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijke uitkomsten voor onze basisregeling 2003, basisregeling 2006 en excedentregeling. Er zijn de nodige berekeningen gemaakt en er is regelmatig overleg geweest met de werkgever, de ondernemingsraad en het verantwoordingsorgaan. In het onderzoek stond steeds het belang van de deelnemers centraal en is gezocht naar de meest toekomstbestendige uitkomst.

Nog geen besluit genomen, wel een sterke voorkeur

Het onderzoek heeft veel inzicht gegeven. Het leidde ook tot nadenken over de toekomst van Pensura zelf. Het bestuur heeft nog geen besluiten genomen, maar heeft wel een sterke voorkeur voor de volgende uitkomsten:

De basisregelingen naar een verzekeraar
Ons onderzoek en onze berekeningen lieten zien dat het meer in het belang is van alle deelnemers om niet over te stappen op de nieuwe regels voor pensioen (‘niet invaren’). Maar dat betekende ook: als klein fonds achterblijven in het huidige stelsel. Dat zien we niet als een toekomstbestendige oplossing. Daarom hebben we een derde optie onderzocht. En dat is om de pensioenen bij een verzekeraar onder te brengen. We zien dit als de meest waarschijnlijke uitkomst voor de basisregelingen.

De excedentregeling naar nieuwe uitvoerder, buiten Pensura
Het bestuur is op zoek naar een opvolger voor ABN AMRO Pension Services. Maar er waren geen serieuze aanbieders om de excedentregeling vanuit Pensura uit te voeren. Daarom wordt nu gekeken naar een opvolger los van Pensura. De sociale partners ondersteunen deze uitkomst.

Als de plannen doorgaan, dan zal Pensura stoppen
Deze waarschijnlijke uitkomsten betekenen ook dat Pensura straks geen rol meer heeft in de uitvoering van onze drie pensioenregelingen. Het besluit is nog niet genomen, maar als de plannen doorgaan, dan betekent dit dat we mogelijk in 2024 de pensioenen nog bij nieuwe uitvoerders onderbrengen en dat we in 2025 zullen stoppen met Pensura. Het bestuur wil hier nog voor de zomer van 2024 besluiten over nemen.

Pensura

Pensura is een OPF met eind Q4 2023 een belegd vermogen van € 226 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 222 actieve bijdragers en 176 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2023 een rendement van 9%.

Eind Q4 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 134.0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Pensura
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer