Bestuur van Urenco Nederland wil het pensioenfonds liquideren en opgebouwde pensioenen overdragen naar PGB

31 oktober 2018

Urenco Nederland publiceert op haar website:

“Het bestuur heeft het voorgenomen besluit voorgelegd voor advies aan het verantwoordingsorgaan. In dit orgaan, waaraan het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid, zitten vertegenwoordigers namens de werkgevers, de werknemers en de pensioengerechtigden. Tevens heeft het bestuur de visitatiecommissie, die zorgt voor het interne toezicht, gevraagd om het besluitvormingsproces te beoordelen.

Het bestuur van SPUN heeft na het bestuderen van verschillende mogelijkheden, steeds in overleg met het verantwoordingsorgaan en de sociale partners, gekozen voor PGB. Dit fonds is in 1953 opgericht door de werkgevers en werknemers in de grafische industrie. Tegenwoordig is PGB een pensioenfonds voor de sociale partners in verschillende bedrijfstakken. Met een belegd vermogen van € 25,5 miljard behoort PGB tot de tien grootste pensioenfondsen van Nederland.

Het bestuur wacht voor de verdere stappen op het advies van het verantwoordingsorgaan en het oordeel van de visitatiecommissie. Tevens zal De Nederlandsche Bank een evenwichtigheidstoets doen en een bewijs van geen bezwaar dienen af te geven voor de overdracht van de opgebouwde pensioenen aan PGB. Als alles volgens plan verloopt, hoopt SPUN de overdracht per 1 april 2019 te realiseren.”

Fondsprofiel Urenco Nederland:

Urenco Nederland is een OPF met eind Q2 2018 een belegd vermogen van € 501 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2017 506 actieve bijdragers en 500 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2017 €859 per deelnemer en de totale beleggingskosten 36bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2018 een rendement van 1%.Eind Q2 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 116% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Fondsprofiel PGB:

PGB is een BPFv met eind Q2 2018 een belegd vermogen van € 26293 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2017 74842 actieve bijdragers en 75618 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2017 €172 per deelnemer en de totale beleggingskosten 44bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2018 een rendement van 2%. Eind Q2 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 109% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 122% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is PGB Pensioendiensten en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGB Pensioendiensten.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer