BlackRock lanceert Paris-aligned indexfonds met seed-investment van € 737 miljoen van Pensioenfonds TNO

13 september 2023

Institutionele beleggers in Nederland zijn steeds meer op zoek naar manieren om hun risico te beperken en te profiteren van kansen die voorkomen uit de overgang naar een koolstofarme economie, en daarnaast hun portefeuilles af te stemmen op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. In dit kader lanceert BlackRock het BlackRock Common Contractual Fund (CCF) Developed World Paris-Aligned Climate Index Fund, waarin Pensioenfonds TNO als seed-investor € 737 miljoen heeft geïnvesteerd.

De BlackRock CCF Developed World Paris-Aligned Climate Index Fund volgt de MSCI World Climate Paris Aligned Select SDG Screened Index. Het fonds is erop gericht institutionele beleggers de mogelijkheid te bieden hun portefeuilles af te stemmen op de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs, waarin internationale partijen vastlegden dat ze de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur zullen beperken tot ruim onder 2 °C ten opzichte van het pre-industriële niveau, en dat ze zich zullen inspannen om deze temperatuurstijging te beperken tot 1,5 °C. Het fonds is ontworpen met het oogmerk de blootstelling aan het transitierisico en fysieke klimaatrisico’s te verminderen en te zoeken naar mogelijkheden om te profiteren van de kansen die voorkomen uit de transitie naar een koolstofarme economie, terwijl ernaar gestreefd wordt te voldoen aan de Paris-aligned Benchmark (PAB) verordening van de Europese Unie (EU).

Het fonds combineert diverse klimaatgerelateerde doelstellingen, zoals voorgeschreven door de PAB-verordening van de EU. Daarnaast beoogt het fonds het volgende te bereiken:

  • Uitsluiting van ondernemingen die ‘sterk tekortschieten’ in hun afstemming op één of meer van de hieronder gespecificeerde SDG’s van de VN;
  • Een jaarlijkse vermindering van de koolstofintensiteit met 10% (de EU PAB-verordening vereist 7%);
  • Een vermindering van de blootstelling aan fysieke risico’s als gevolg van extreme weersomstandigheden met minstens 50%;
  • Een verhoging van de allocatie naar bedrijven die doelen stellen voor het verminderen van de koolstofuitstoot.

In verband met de spreiding en omloop van de portefeuille zijn deze doelstellingen aan beperkingen onderworpen. De index bevat large- en midcap-aandelen die zijn uitgegeven in ontwikkelde markten over de hele wereld.

Hans de Ruiter, Chief Investment Officer van Pensioenfonds TNO, zei: “Het pensioenfonds heeft zijn ESG-beleid, waaronder ook het klimaatbeleid valt, dit jaar aangescherpt. Onderdeel van dit beleid zijn concrete doelstellingen voor het verminderen van CO2, in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Voor beleggingen in aandelen uit ontwikkelde markten heeft het bestuur besloten om over te stappen op een Paris-aligned Benchmark. We hebben dit jaar een uitgebreid selectieproces doorlopen en de keuze is gevallen op het BlackRock Developed World Paris-Aligned Climate Index Fund. Dit fonds past niet alleen goed bij de klimaatambitie van het pensioenfonds, maar ook wat betreft de niet-klimaatgerelateerde aspecten van ons ESG-beleid leverde dit fonds een goede match op. Ook het feit dat dit fonds het pensioenfonds de mogelijkheid biedt om eigen stemvoorkeuren uit te spreken is een duidelijk pluspunt. Niet alle fondsen bleken deze mogelijkheid binnen de beleggingsoplossing te kunnen bieden.”

Manuela Sperandeo, Global Head of Sustainable Indexing bij BlackRock, zei: “Nederlandse institutionele beleggers combineren in hun portefeuilles steeds vaker meerdere beleggingsdoelstellingen die samenhangen met duurzaamheid en de overgang naar een koolstofarme economie. Dit fonds biedt institutionele beleggers een transparante manier om kosteneffectief portefeuilles op te bouwen die zijn afgestemd op het klimaatakkoord van Parijs. Wij zien dat er in verband met de transitie naar een koolstofarme economie structurele verschuivingen optreden, zoals technologische innovatie, de voorkeur van consumenten en beleggers producten met een lagere koolstofvoetafdruk en veranderingen in het overheidsbeleid, die de productie en consumptie een nieuwe wending kunnen geven en kapitaalinvesteringen kunnen stimuleren.”

De index van het fonds is gebaseerd op de MSCI World Index (de ‘parent’) en beoogt te voldoen aan de eisen van de PAB-verordening van de EU, onder meer door uitsluitingsdrempels te hanteren voor emittenten die betrokken zijn bij de volgende bedrijfsactiviteiten: “adult entertainment”, alcohol, civiele vuurwapens, controversiële wapens, conventionele wapens, energieopwekking uit fossiele brandstoffen, productie en distributie van fossiele brandstoffen, gokken, kernwapens, olie & gas, teerzanden, cannabis voor niet-medisch gebruik, winning van thermische steenkool en tabak.

De index sluit ook ondernemingen uit op basis van de ESG & Environmental Controversy Scores van MSCI en ondernemingen die volgens MSCI’s “SDG Net Alignment Assessment” sterk tekortschieten in hun afstemming op éen of meer van de volgende SDG’s van de VN: SDG 12 (verantwoorde consumptie en productie), SDG 13 (klimaatactie), SDG 14 (leven in het water) en SDG 15 (leven op het land).

Het fonds is geclassificeerd als een “SFDR artikel-8 fonds”, conform de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van de EU. Het behoort tot de fondsen die in aanmerking komen voor BlackRock’s Voting Choice en is op dit moment geregistreerd in Nederland.

TNO

TNO is een OPF met eind Q1 2023 een belegd vermogen van € 3.613 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 5.101 actieve bijdragers en 5.572 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2023 een rendement van 3%.

Eind Q1 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 130.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Blackrock
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer