BNPF: Toekomst Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

23 maart 2018

BNPF publiceert op haar website:

“Het bestuur van BNPF onderzoekt al geruime tijd wat vanaf 1 januari 2019 met de bij BNPF opgebouwde aanspraken moet gebeuren. Hiertoe onderzoekt zij diverse mogelijkheden, waaronder overgang naar een ander pensioenfonds of als zelfstandig ‘gesloten’ pensioenfonds doorgaan. Dergelijke onderzoeken, waarbij de belangen van alle verschillende deelnemersgroepen nauwgezet moeten worden afgewogen, zijn zeer complex en vergen daarom veel tijd. Het  verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht zijn hier nadrukkelijk bij betrokken.

Het bestuur heeft de verkennende werkzaamheden inmiddels afgerond en wil in de komende periode een aantal beslissingen gaan nemen.”

Fondsprofiel Ballast Nedam:

Ballast Nedam is een OPF met eind Q4 2017 een belegd vermogen van € 1052 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 712 actieve bijdragers en 2316 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €301 per deelnemer en de totale beleggingskosten 22bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2017 een rendement van 3%.Eind Q4 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 105% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non-external.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer