Bouwinvest Healthcare Fund investeert in duurzaam transformatie-project Apeldoorn

20 december 2023

Het Bouwinvest Healthcare Fund heeft het zorgproject JFK in Apeldoorn gekocht van Explorius Vastgoedontwikkeling en Nijhuis Bouw. Het project is een transformatie van een oud-belastingkantoor naar een duurzaam wooncomplex met drie zorgfuncties: 39 (zorg)woningen, een woonzorgcomplex met particuliere woonzorg met 41 zorgeenheden en een woonzorgcomplex met gehandicaptenzorg met 20 zorgeenheden.

De woonzorgcomplexen worden gehuurd door Driesprang, een onderdeel van Estea Zorg, en door ’s Heeren Loo Zorggroep. De combinatie van drie zorgfuncties in één gebouw is bijzonder, waarbij het uitgangspunt is dat de verschillende functies elkaar versterken. De huurders van de (zorg)woningen kunnen gebruik maken van thuiszorgdiensten en de collectieve ruimte van het particuliere woonzorgcomplex. In de (zorg)woningen kan zwaardere zorg worden verleend.

Christian Schouten, Head of Dutch Transaction Management, zegt: “Er is een groeiend tekort aan passende huisvesting voor senioren met en zonder zorgvraag. Wij zijn dan ook trots dat Bouwinvest namens investeerders meer dan €300 miljoen aan acquisities gaat doen dit jaar, voor het overgrote deel in zorgvastgoed. Met dit project maken we het verschil door ons te richten op duurzaamheid, transformatie en het waarborgen van goede pensioenuitkeringen.”

Het voormalige rijksbelastingkantoor uit 1963 is in 2010 aangemerkt als gemeentelijk monument. Het kantoor was de eerste rijksdienst die zich vanuit Den Haag in Apeldoorn vestigde. Apeldoorn werd daarmee de zogeheten “tweede schrijftafel van het land”.

Sjoerd Dijs, ontwikkelaar bij Explorius, vertelt: “Bij het ontwikkelen van de nieuwe functie en bouwplannen moest het monumentale karakter behouden blijven. Wat betekende dat eigenlijk aan de gevel niets veranderd mocht worden. Het bleek dan ook een hele puzzel om dit uitgangspunt te verenigen met de vele wensen van beide huurders, Bouwinvest en onze ambities op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. Wij zijn erg trots op het resultaat. Niet alleen omdat de bedreiging voor het monument door leegstand en verval is weggenomen, maar ook omdat substantieel in extra woningen wordt voorzien voor mensen met een zorgvraag in Apeldoorn.”

Vanuit de circulariteitsgedachte worden het bestaande casco, gevelelementen en dakisolatie zoveel mogelijk on site hergebruikt. Bijzonder is dat het monumentale complex na transformatie een hoge duurzaamheid score heeft (GPR gemiddeld 8,3 en een BENG 2 score van 0). Dat is een aanmerkelijk hoger duurzaamheidsniveau dan de wettelijke eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG) voorschrijven.

Source: Bouwinvest
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer